Σάββατο 30 Απριλίου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 79. Το κουνούπι και ο ταύρος.ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 79. Το κουνούπι και ο ταύρος. 
    Μια φορά και ένα καιρό, ένα κουνούπι αφού στάθηκε επάνω στό κέρατο ενός ταύρου καί αφού κάθισε εκεί γιά ώρα πολλή, αποφάσισε πως είχε έλθει πλέον η ώρα νά φύγει.
    Ζήτησε λοιπόν τήν γνώμη τού ταύρου, εάν θά ήθελε πλέον νά έφευγε.
    'Ισα που τού έδωσε σημασία ο ταύρος καί τού απάντησε:
    "Μά, ούτε που ήλθες δέν τό πήρα χαμπάρι, αλλά ούτε καί εάν φύγεις δέν πρόκειται νά τό πάρω είδηση."
Απόδοση από το πρωτότυπο Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Έμμετρη απόδοση ( http://100mythoi.blogspot.gr )
Σε ταύρου κέρατο έκατσε κάποτε ένα κουνούπι.
Εκεί καλά θρονιάστηκε, δεν το κουνούσε ρούπι.
Κι όταν τον ταύρο ρώτησε να φύγει ή να μείνει,
ετούτη την απάντηση μ’ αδιαφορία του δίνει:
« Ούτε σαν ήρθες σ’ ένιωσα ούτε κι άμα πετάξεις.
Καλό σε μένα δεν μπορείς ούτε κακό να πράξεις ».
***************************************************************
Κώνωψ καὶ ταῦρος
    Κώνωψ ἐπιστὰς κέρατι ταύρου καὶ πολὺν χρόνον ἐπικαθίσας, ἐπειδὴ ἀπαλλάττεσθαι ἔμελλεν, ἐπυνθάνετο τοῦ ταύρου εἰ ἤδη βούλεται αὐτὸν ἀπελθεῖν.
   Ὁ δὲ ὑποτυχὼν εἶπεν·
  «Ἀλλ᾿ οὔτε, ὅτε ἦλθες, ἔγνων, οὔτε, ἐὰν ἀπέλθῃς, γνώσομαι.»»
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις πρὸς ἄνδρα ἀδύνατον, ὃς οὔτε παρὼν οὔτε ἀπὼν ἐπιβλαβὴς ἢ ὠφέλιμός ἐστι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου