Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Πότε θεωρούνται μισθωτοί όσοι αμείβονται με μπλοκάκιΠότε θεωρούνται μισθωτοί όσοι αμείβονται με μπλοκάκι
    Ο αριθμός των εργοδοτών στους οποίους ο φορολογούμενος παρέχει τις υπηρεσίες τους αποτελεί το κριτήριο που καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις όσοι αμείβονται με μπλοκάκι θα φορολογηθούν φέτος ως μισθωτοί ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
    Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εφορία τους θεωρεί μισθωτούς και κατά συνέπεια δικαιούνται το αφορολόγητο όριο εφόσον πληρούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
    Αποκτούν εισόδημα που προκύπτει βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.
    Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα.
    Δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία τους.
    Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις τότε η Εφορία τους αντιμετωπίζει ως ελεύθερους επαγγελματίες και το συνολικό εισόδημα τους φορολογείται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22% εάν το εισόδημα φθάνει έως 20.000 ευρώ. Προβλέπονται επίσης, συντελεστές φόρου 29% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 37% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ και 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.
Μισθωτοί με εισοδήματα και από μπλοκάκι
    Για τους μισθωτούς που αποκτούν εισοδήματα και από μπλοκάκι ισχύει διαφορετικός κανόνας. Για τα εισοδήματα του
2017, όσοι εισέπραξαν αμοιβή από μισθωτή εργασία και παράλληλη αμοιβή από «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν με την ίδια κλίμακα, με συντελεστές από 22% έως και 45%.
    Τα εισοδήματα από τις δύο πηγές αθροίζονται, αλλά το αφορολόγητο εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα που αφορά μισθωτές υπηρεσίες ενώ η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ με συντελεστές 2,2% έως 10%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου