Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου