Σάββατο 29 Απριλίου 2017

« Ανάλυση των Συστημάτων (SoSAnalysis) για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής »« Ανάλυση των Συστημάτων (SoSAnalysis) για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής »

1 σχόλιο: