Τρίτη 25 Απριλίου 2017

«Αμυντική Βιομηχανία – Τεχνολογία – Logistics, ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας».«Αμυντική Βιομηχανία – Τεχνολογία – Logistics, ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας».
    Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην Ημερίδα με θέμα:
«Αμυντική  Βιομηχανία    Τεχνολογία –  Logistics,  ως  μοχλός  ανάπτυξης  της οικονομίας»
    Την ημερίδα συνδιοργανώνουμε και πραγματοποιούμε, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ, Ακαδημία 7, 6 ος  όροφος.
     Στη συνέχεια, παραθέτουμε μια σύνοψη της ημερίδας.
    Η Αμυντική Οικονομία, η Τεχνολογία και τα Logistics αποτελούν κεντρικό πυλώνα Ανάπτυξης. Σε παγκόσμια κλίμακα το μερίδιο Logistics είναι ~14% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στην Ελλάδα το ποσοστό φθάνει το ~10% και υπάρχουν περιθώρια, λόγω γεωγραφικής θέσης, να ξεπεράσει το 15%. 
     Στα πλαίσια αυτά το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και ο Σ.Α.Σ.Ι., αξιοποιώντας την σωρευμένη γνώση, δεξιότητες, καθώς, και την πολυετή διεθνή και εσωτερική εμπειρία τους, συνδιοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία ένα πρότυπο επαγγελματικό σεμινάριο 36 ωρών  με  θέμα  Security  & Defence  Economics-  Logistics  Management, Engineering &  Support.
     Σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου είναι η κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών καθώς  και  η  δημιουργία  ενός ‘Defence  Economics  and  Logistics  Reference Point’,τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή Χώρο, με απώτερο σκοπό  -ύστερα από παραινέσεις της αγοράς- στο εγγύς μέλλον να παρουσιάζεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε εβδομαδιαία θερινά σεμινάρια. 
      Το  πέραν  κάθε  προσδοκίας  επιτυχές  Σεμινάριο  ολοκληρώνεται  με  την συνδιοργάνωση της Ημερίδας ‘Αμυντική Βιομηχανία - Τεχνολογία - Logistics, ως μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας’. 
      Οι συνδιοργανωτές ανεβάζουν τον πήχη ψηλά, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, με  πρωταρχική  επιδίωξη  την  συμβολή  τους  στην  δημιουργία  μίας  Ελλάδας δημιουργικής, παραγωγικής, θετικά μεταλλαγμένης, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη στους τομείς της ΑΒ, Τεχνολογίας και Logistics και με έμφαση στου άξονες: 
-Εθνική Στρατηγική της Αμυντικής Βιομηχανίας και των Logistics (ΑΒ&L)
-Επισκοπήσεις (Παρουσίαση, Ρόλος, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις) Συνδέσμων &Ενώσεων Ελληνικών Εταιριών & Οργανισμών της ΑΒ&L
-Η Ελληνική Οικονομία και οι Προοπτικές της
-Προοπτικές, Μεθοδολογίες, Εργαλεία  της ΑΒ&L
-Θεμελιώδεις έννοιες, αρχές, μέθοδοι & εργαλεία Οικονομίας, Διοίκησης, Αγοράς, Προμηθειών, της Μηχανικής& Διοικητικής Logistics, καθώς και την πρακτική τους εφαρμογή στη σύγχρονη αγορά
-Maritime & Port Logistics
-Η Τεχνολογία και ο Ρόλος της στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια  και στην ΑΒ&L
     Η όλη προσπάθεια φέρνει κοντά (1) την πολιτική και διοικητική ηγεσία  (2) μια πλειάδα έγκριτων καθηγητών, διακεκριμένων και εξειδικευμένων αξιωματικών των ΕΔ, διδακτόρων, αναλυτών και έμπειρων μεγάλων στελεχών της ΑΒ&L οι οποίοι θα παρουσιάσουν/  απαντήσουν/συζητήσουν  γύρω  από  τους  παραπάνω  θεματικούς άξονες με (3)  τους Οικονομολόγους, Μηχανικούς, Στελέχη του Ιδιωτικού/ Δημόσιου Τομέα, Στελέχη των ΕΔ/ΣΑ, αλλά και φοιτητές καθώς και κάθε ενεργό πολίτη.
Οι Πρόεδροι
Β. Μαρτζούκος: Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.           Ε. Γεωργούσης: Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου