Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Μηχανικών Η/Υ, Συστημάτων και ΜετρήσεωνΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Μηχανικών Η/Υ, Συστημάτων και Μετρήσεων
(Master of Science in Computer, Systems and Measurement Engineering)
    Τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα λειτουργήσουν, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων και Μετρήσεων» (Master of Science (MSc) in «Computer, Systems and Measurement Engineering»).
    Το ΠΜΣ διοργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3685/2008 και 4009/2011, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ενώ έχει εγκριθεί με την υπ’αριθμ. 3865 απόφαση του ΦΕΚ 1450/10.07.2015.
    Η αίτηση με τα συνοδευτικά έντυπα μπορούν να κατατεθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ή να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι και τις 18/01/2016 στη διεύθυνση:
Π.Μ.Σ. Μηχανικών Η/Υ, Συστημάτων και Μετρήσεων Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας
41110, Λάρισα

    Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κυρίως:
    Α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής ή συναφούς ειδικότητας,
    Β) Πτυχιούχοι ΑΕΙ όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί, Ναυπηγοί, Μηχανικοί Αυτοματισμών, Γεωπόνοι, ειδικοί Γεωργικών μηχανημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων στις οποίες μπορεί να βρει εφαρμογή το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
    Με αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής η οποία βασίζεται στην ειδικότητα Πτυχίου και στην Αναλυτική Βαθμολογία των υποψηφίων, μπορούν να καθοριστούν ένα ή περισσότερα Μαθήματα Προπτυχιακού Επιπέδου από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος για υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση από τους υποψηφίους.
    Το σύνολο των προ-απαιτουμένων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ μαθήματα και η παρακολούθησή τους καλύπτει ένα πρόσθετο, Προκαταρκτικό Εξάμηνο Διδασκαλίας.
    Η παρακολούθηση των προαπαιτουμένων μαθημάτων δεν προκαλεί αύξηση των διδάκτρων.
    Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών είναι δώδεκα (12) φοιτητές.
    Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
    Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι κάθε κατηγορίας.
    Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3200 € και καταβάλλονται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις των 1600 €, με την έναρξη του Α” και Β” εξαμήνου.
    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας Τηλ. 2410 684312 και στη σελίδα μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας:    http://msc-cesm.cs.teilar.gr/  και msc-cesm@teilar.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου