Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

6.ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!!!


Ιδιωτικές εταιρείες σεκιούριτι θα φυλάνε τα κέντρα μεταναστών σε Δράμα, Κόρινθο και Ορεστιάδα
    Σε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας θα ανατεθεί η φύλαξη των...Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, σε Παρανέστι Δράμας, Κορίνθου και Ορεστιάδας.
    Πριν από μερικές ημέρες προκηρύχθηκε διαγωνισμός ανάθεσης της φύλαξης των τριών στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών σε εταιρείες σεκιούριτι.
    Στο εισαγωγικό τμήμα περιγράφεται ο σχετικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των στα τρία αυτά κέντρα.
    Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 52 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
    Τόπος του διαγωνισμού ορίζεται ο... 8ος όροφος και το γραφείο 5 του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στη Λ. Κατεχάκη.
    Ημερομηνία διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού θα είναι η 13η Ιανουαρίου 2014. Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 180 ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές που ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευνεταιρισμοί και κοινοπραξίες παρόχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου