Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

10.ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ


10.ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ
Παρακάτω, παρατίθενται σημαντικές απόψεις για την συμμετοχή των τοπικών μελών της ΕΑΑΣ σε δημοσκόπηση για την επάνδρωση των τοπικών Παραρτημάτων. Δικά μου σχόλια, στο τέλος.
 
 Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι, αποδέκτες του παρόντος,
    Σας προωθούμε το ακόλουθο μήνυμα, από το οποίο και ενημερωθήκαμε για την απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ της 14-11-2013, δηλαδή 12 ημέρες πριν!! (Ουδείς μας ενημέρωσε, αν και από μας "επανατέθηκε" αρχικώς τη ΠΡΟΤΑΣΗ της δημοσκόπησης με κάλπη. Όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ είχαν λάβει ατομικά αντίτυπο φάκελο, με την πρότασή μας και όλα τα αναφερόμενα ως συνημμένα στο έγγραφό μας, που σας επανακοινοποιούμε, μαζί με το Υπόμνημα., ώστε εύκολα να τα ξαναδείτε.
    Δεν ήταν η πρώτη φορά που προτείναμε αυτήν την λύση : την ξαναπροτείναμε, το 2008 και το 2011, ενώ με τις εκλογές του 2011, πραγματοποιήσαμε ΕΔΩ και δημοσκόπηση (μυστική) με κάλπη (βλ.παραγρ. 2-4 του εγγράφου μας). Έπειτα απ΄αυτό, η πλειοψηφούσα θέληση των μελών μας, δεν είναι απλώς λόγια, αλλά καταγεγραμμένη!

    Βλέπουμε όμως στην απόφαση της 14-11-2013 και πάλι την συνήθη αναφορά στο Νόμο ( ΝΔ 1171/72)! Μα για αυτό ακριβώς προτείναμε τη δημοσκόπηση (μυστική) με κάλπη ! Ο Νόμος δεν την προβλέπει, αλλά και δεν την απαγορεύει. Σας θυμίζουμε (αυτό που περιλαμβάνεται και στην παραγρ. 5 του εγγράφου μας) ότι κατά την Ημερίδα της 7-11-2012 στο Πολεμικό Μουσείο ερωτήσαμε ευθέως τον παριστάμενο Αντγο ε.α. Δικαστικού Θωμά Καρανίσα : «ο Νόμος προβλέπει διορισμό από το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Αυτό δεν αίρεται, εξακολουθεί να ισχύει. Άρα πού απαγορεύει ο Νόμος την πρόταση διορισμού μελών, που θα επιλεγούν με την διαδικασία της δημοσκόπησης, αφού το ΔΣ/ΕΑΑΣ, εξακολουθεί να έχει το εκ του Νόμου δικαίωμα διορισμού αυτών που έτσι προτείνονται ή όποιων άλλων εκ του Παρ/τος επιλέξει;» Η απάντησή του ήταν «ναι, μπορεί να γίνει»! Αλλά ο κ. Καρανίσας ψήφισε αλλιώς στο ΔΣ της 14-11-2013!!
    Αξιοσημείωτη και η τοποθέτηση του αναπληρωτή Δντα Συμβούλου Αντγου ε.α. Κρασσά Ιωάννη : ως εισηγητής προτείνει μεν τη μη ικανοποίηση του αιτήματος (σ.σ. δεν πρόκειται για αίτημα, αλλά για πρόταση, για να μην πούμε απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας), πλην όμως ψήφισε υπέρ της πιλοτικής εφαρμογής, δηλαδή υπέρ της περιπτώσεως που προτείναμε στην παράγρ. 9α του εγγράφου μας.

     Βεβαίως, κατά το ΔΣ/ΕΑΑΣ της 14-11-2013, απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος- Δνων Σύμβουλος Υπτγος ε.α. Δανιάς Ευάγγελος, που ήδη ανακοίνωσε ότι κατέθεσε υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΣ. Ακριβώς γι΄αυτόν τον λόγο έχει μεγάλη σημασία να κοινοποιήσει ευρύτερα την θέση του επί του θέματος (ναι ή όχι στη δημοσκόπηση με κάλπη).
    Το σημαντικό, κατά την άποψή μας, είναι ότι η απόφαση του ΔΣ της 14-11-2013 αναφέρεται "...στη συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 5 του ΝΔ1171/72, βάσει του οποίου ο Πρόεδρος και τα Μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων της Ενώσεως δεν αναδεικνύονται μέσω εκλογών, αλλά διορίζονται από το ΔΣ/ΕΑΑΣ...". Μάλλον θα πρόκειται για την συνήθως παρατηρούμενη σύγχυση εννοιών! Υπάρχει πουθενά στο έγγραφό μας ή στο Υπόμνημα πρόταση για ανάδειξη μέσω εκλογών των ΤΣ; Δεν τονίζεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για διαδικασία δημοσκόπησης με κάλπη! Είναι το ίδιο "εκλογές" και "δημοσκόπηση"!  Έτσι, φαίνεται καθαρά ότι το ΔΣ ΔΕΝ αποφάσισε για την προταθείσα διαδικασία με δημοσκόπηση (όπου διατηρείται το εκ του Νόμου δικαίωμα του ΔΣ να διορίζει άλλους και όχι υποχρεωτικά αυτούς που θα πλειοψηφούν), αλλά για το αν θα γίνονται ή όχι εκλογές για τη ανάδειξη των ΤΣ (οπότε θα ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ο διορισμός αυτών που θα εκλέγονταν) !!! " Συνελόντι ειπείν", η απόφαση της 14-11-2013, φαίνεται ότι, εκτός των άλλων - γι΄αυτά όμως όχι τώρα - πάσχει και τυπικά, αφού άλλο ήταν το αντικείμενο της εισήγησης! (Θα είχε ενδιαφέρον να κοινοποιηθεί η επ΄αυτού νομική άποψη του κ. Καρανίσα).

      Είναι βέβαιο ότι η απόφαση της 14-11-2013 δεν μπορεί να δεσμεύσει το ΔΣ/ΕΑΑΣ  το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές της 23-2-2014, ιδίως στην ευκταία -για μας- περίπτωση, που θα εκλεγούν συνάδελφοι άλλης νοοτροπίας και αντιλήψεως! Το νέο ΔΣ/ΕΑΑΣ, μπορεί κάλλιστα να αποφασίσει την δημοσκόπηση, αν όχι για όλα, τουλάχιστον "πιλοτικά" για μερικά Παρ/τα (ως πρόταση παρ. 9β του εγγράφου μας)
      Μέχρι τότε, όμως, θα χαθεί η ευκαιρία (και δεν θα χρειασθούν πρόσθετα έξοδα) για την ταυτόχρονη διενέργεια με τις εκλογές για το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Το ουσιωδέστερο, όμως είναι ότι το παρόν ΔΣ, {όπου κατά το Πρακτικό μάλλον υπάρχουν και μέλη που συμφωνούν με την πρότασή μας (η απορία μας είναι τί τους εμπόδιζε να την διατυπώσουν!)}, αποφάσισε να "πάει κόντρα" στα μηνύματα των καιρών και στην συντριπτική πλειοψηφία των ε.α. συναδέλφων! Γι΄αυτά, όμως και αν χρειασθεί, θα μιλήσουμε σε άλλη στιγμή και - πρώτα ο Θεός- οπωσδήποτε πριν τις εκλογές. Άλλωστε, τα περισσότερα και τόσο ουσιαστικά, τα θέτει ο Πρόεδρος του Παρ/τος Λάρισας, Σχης ε.α Παπαπαρίσης Απόστολος. Εννοείται ότι τα προσυπογράφουμε.
       Αλλά ακόμη και προτού "ανάψει για τα καλά" η κατακραυγή (που την θεωρούμε βέβαιη), υπάρχει η εξής δυνατότητα, την οποία και προτείνουμε : να επανεισαχθεί η πρότασή μας στο ΔΣ, με νέα τεκμηριωμένη (όπου θα επισημαίνεται η διαφορά των εννοιών εκλογές και δημοσκόπηση) και όχι γενικόλογη εισήγηση του Αντιπροέδρου και Δντος Συμβούλου (μετά την επιστροφή του από το τροχαίο του ατύχημα) προκειμένου να αποφασίσουν, όχι για εκλογές -που ο Νόμος δεν προβλέπει-, αλλά για τη δημοσκόπηση με κάλπη, είτε για όλα τα Παρ/τα, είτε για μερικά (κυρίως εκεί που υπάρχουν και Παρ/τα ΕΑΑΑ ή άλλα που θέλουν, είτε και πιλοτικά μόνον σε πολύ λίγα μεγάλα π.χ. Βόλος, Λάρισα, Ξάνθη).

Για το Παράρτημα ΕΑΑΣ/Ν.Μαγνησίας, ο Πρόεδρος του Τ.Σ.,Αθανάσιος Κ.Γκουζής, Υποστράτηγος ε.α. Οικονομικού,6944815236, *7815236, akgouzis@gmail.com
  
  Σεβαστοί Στρατηγοί, αγαπητοί συμμαθητές και συνάδελφοι,
    Πληροφορήθηκα σήμερα, από το διαδίκτυο, ότι το ΔΣ της ΕΑΑΣ, με απόφαση της 14ης Νοε 2013, απέρριψε πρόταση αριθμού Παραρτημάτων της, να αναδεικνύονται τα ΤΣ των Παραρτημάτων μέσω μυστικής δημοσκόπησης με κάλπη!!!
    Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται επί λέξει:
    «Το ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζητήσεως επί του θέματος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία τη συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 5 του ΝΔ 1171/1972, βάσει του οποίου ο Πρόεδρος και τα μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων της Ενώσεως δεν αναδεικνύονται μέσω εκλογών, αλλά διορίζονται από το ΔΣ/ΕΑΑΣ, καθόσον δεν υφίσταται για την Έδρα η δυνατότητα παράκαμψης του νόμου, ανεξαρτήτως εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση ορισμένων Παραρτημάτων αυτής περί ανάδειξης των μελών των Τ.Σ. μέσω της διαδικασίας μυστικής δημοσκόπησης με κάλπη».
    Σχολιάζοντας την παραπάνω απόφαση, έχω να παραθέσω τα εξής:
    Μελετώντας το εν λόγω άρθρο, του ΝΔ 1171/1972, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΝΟΜΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 1911/11 Δεκεμβρίου 1990, άρθρο 14 και την υπ’ αριθ. 950/ 22/ 210497 ΚΥΑ ΥΕΘΑ και ΥΦΥΠΟΙΚ/ 30 Σεπτεμβρίου 1991, πράγματι αναφέρεται ότι τα ΤΣ των Παραρτημάτων διορίζονται από το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Κανείς όμως δεν απαγορεύει τόσο το ΔΣ της ΕΑΑΣ, όσο και τα Παραρτήματα να ενεργούν δημοσκοπήσεις, ακόμα και ψηφοφορία, για να εξακριβωθεί η θέληση της βάσεως που είναι το σύνολο των συναδέλφων, των οποίων η γνώμη και προτάσεις ζητούνται επανειλημμένα από το Κέντρο, για άλλα ίσως πιο δευτερεύοντα θέματα, όπως, από τα λίγα που θυμάμαι, αν θα ήθελαν οι συνάδελφοι να διατίθενται αλλιώς τα χρήματα που προορίζονται για τα στεφάνια στις κηδείες των εκλιπόντων συναδέλφων, προτάσεις για ΜΤΣ, για ΕΚΟΕΜΣ, κ.ά.
    Ήταν μια καλή ευκαιρία για το ΔΣ της Ενώσεως, να δείξει ότι αναγνωρίζει στους συναδέλφους της επαρχίας το δικαίωμα να επιλέγουν τους συναδέλφους τους που θα τους εκπροσωπούν στην Ένωση. Τηρώντας το Νόμο το ΔΣ, θα είχε το δικαίωμα να επιλέξει ως μέλη των ΤΣ, αυτά που θα προέκριναν οι «συμπατριώτες» τους ή και άλλα εξηγώντας τους λόγους μιας τέτοιας αποφάσεως.
    Κρίνω ότι αν το ΔΣ δεν απέρριπτε την πρόταση αυτή, παρά τα μειονεκτήματα του προταθέντος τρόπου επιλογής, θα ήταν ένα σημαντικό βήμα να προχωρήσει η Ένωση με νέα δυναμική στον 21ο αιώνα και να μη μένει προσηλωμένη σε αναχρονιστικές ερμηνείες διατάξεων των Νόμων που τη διέπουν και οι οποίοι επίσης είναι αναχρονιστικοί, δεδομένου ότι συντάχθηκαν από δικτατορικές κυβερνήσεις (1938 και 1971) και η ριζική αναθεώρησή τους ή η εκ βάσεως ανασύνταξή τους είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη. Για τους λόγους αυτούς εξ άλλου, αποφασίσθηκε ομόφωνα η πρόταση αναθεωρήσεως του νομικού καθεστώτος της Ενώσεως, με το υπ’ αριθ. 38 Πρακτικό της 14ης Δεκεμβρίου 2011 και η οποία, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου προς τον πρόεδρο της επιτροπής, ουδέποτε υλοποιήθηκε.
    Η Ένωση ανήκει στα μέλη της και όχι σε συμβούλια ή Γενικά Επιτελεία ή τον Υπουργό, όπως είναι το πνεύμα των νόμων που την διέπουν. Και ο κύριος μοχλός που θα διέπει τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της διοικήσεως τόσο της ΕΑΑΣ, όσο και των Παραρτημάτων της, θα πρέπει να είναι η βούληση των μελών της ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.
    Απαραίτητη συνθήκη για να επιζητείται η καθολική συμμετοχή των συναδέλφων στα θέματα της Ενώσεως και των Παραρτημάτων αυτής είναι να υπάρχει πνεύμα εμπιστοσύνης στη θέληση των Μελών της, η οποία βέβαια να μην εξαντλείται με την εκλογή και μόνον των Μελών του ΔΣ της.
    Δεν γνωρίζω βέβαια τι ακριβώς ισχύει για τις άλλες δύο ΕΑΑ, αλλά από τις πληροφορίες που έχω σ’ αυτές τα μέλη των Παραρτημάτων τους εκλέγονται.
    Αξίζουν συγχαρητήρια στο Μέλος του ΔΣ, Αντγο ε.α. Κρασσά Ιωάννη, για τη διαφοροποίηση του, στην απόφαση αυτή, λέω διαφοροποίηση και όχι διαφωνία, με την οποία εισηγήθηκε την εφαρμογή της προτάσεως «πιλοτικά» και υπό όρους, αλλά το ΔΣ ούτε αυτή τη θαυμάσια πρόταση έκανε δεκτή.
    Επιφυλάσσομαι σύντομα να εκθέσω και άλλες αναχρονιστικές διατάξεις του νομικού καθεστώτος που διέπει την ΕΑΑΣ και να υποβάλω συγκεκριμένες προτάσεις.
Με συναδελφική αγάπη Βασίλης Σταθόπουλος Αντγος ε.α. πρώην Μέλος ΔΣ της ΕΑΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ
    Η πείρα μας δίδαξε, ότι οι επιλογές της ΕΑΑΣ για την επάνδρωση των Παραρτημάτων, δεν ήταν πάντα επιτυχημένες, μερικές δε φορές, ήταν και απολύτως αποτυχημένες. Αναφέρομαι διαχρονικά και όχι στην σημερινή επάνδρωση.
    Κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της ΕΑΑΣ να επιλέγει τα άτομα που θα επανδρώσουν τα Παραρτήματα σε διοικητικό επίπεδο, πλην όμως, η επιλογή με βάση και τις προτιμήσεις της τοπικής κοινωνίας θα είχε ιδιαίτερο βάρος και θα προσέδιδε περισσότερο κύρος στους επιλεχθησόμενους.
    Κατά βάση συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του φίλου Βασίλη Σταθόπουλου αλλά και των ανακινησάντων πρόσφατα το θέμα, και επειδή πιστεύω ότι ποτέ ( σχεδόν ) δεν είναι αργά, προτείνω, στα Παραρτήματα τουλάχιστον που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, την κατά κάποιο τρόπο δημοσκόπηση των προτιμήσεων των τοπικών μελών.
    Πιο συγκεκριμένα, προτείνω τα εξής ( και δεν είναι αργά), τα οποία εάν κατάλαβα καλά τα πρότεινε και η ΕΑΑΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
    Εκδήλωση του ενδιαφέροντος από τοπικά μέλη με αίτηση προς τα Παραρτήματα.
    Σύνταξη καταστάσεως υπο τύπον ψηφοδελτίου από τα Παραρτήματα και διάθεσή της στα μέλη που θα ψηφίσουν, την ημέρα της ψηφοφορίας.
    Επιλογή των προτιμήσεων από τα μέλη με όποιον τρόπο θέλετε ( κύκλο, σταυρό, υπογράμμιση κτλ )
    Καταμέτρηση των αποτελεσμάτων της ‘’δημοσκόπησης’’ με μέριμνα Παραρτημάτων από επιτροπή εθελοντών μελών, και αποστολή της στην ΕΑΑΣ.
    Εκτιμώ ότι για την παραπάνω διαδικασία δεν θα ενδιαφερθούν περισσότερα από 5-6 Παραρτήματα, λόγω αριθμού μελών.
    Στη συνέχεια, κανείς δεν απαγορεύει στην ΕΑΑΣ να επιλέξει με βάση τα ισχύοντα κριτήρια ( που δεν εφαρμόζονται πάντα ), και χωρίς να παραβιάζει το ισχύον Νομικό Καθεστώς, αυτούς που θα επανδρώσουν τα Παραρτήματα, σεβόμενη όμως και τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας.
    Διαφορετικά, σε αρκετές περιπτώσεις, η επιλογή φαίνεται ότι προσομοιάζει με την ‘’εξόφληση γραμματίων’’ και την φιλική εξυπηρέτηση.
    Υπάρχουν ακόμα 2 ½ μήνες, άρα καιρός υπάρχει. Καιρός να ΄΄ξεκολλήσουμε’’ λιγάκι από τα…’’ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ’’ που και αυτά, συντάχθηκαν κάποια στιγμή από ανθρώπους και όχι από τον Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου