Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

11.Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ στον κ. ΥΦΕΘΑ

11.Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  στον κ. ΥΦΕΘΑ 
    Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιο Δαβάκη, 4μελούς αντιπροσωπείας του ΔΣ της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον πρόεδρο της, Ταξίαρχο εα Βασίλειο Νικολόπουλο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής του Γραφείου Αθανάσιος Κυριακόπουλος και ο οικονομικός σύμβουλος του ΥΦΕΘΑ Ιωάννης Κοτσαρίδης και από πλευράς ΠΟΣ ο Α’ Αντιπρόεδρος Ταξχος εα Δημήτριος Χατσίκας, ο Γεν. Γραμματέας Ταξχος εα Βασίλης Παπαδόπουλος και ο Ταμίας Αντγος εα Κων/νος Βερνίκος.
    Στη συνάντηση, διάρκειας περίπου δύο ωρών, παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ομοσπονδίας (αποστράτους και εν ενεργεία)  και κατατέθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις διευθέτησής τους στο πλαίσιο του εφικτού. Παράλληλα ο κ. ΥΦΕΘΑ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ για τις ενέργειες της Ομοσπονδίας και τις συνεργασίες της με συναρμόδια υπουργεία, καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις υπερβάλλουσες των στόχων του 4ετούς μεσοπρόθεσμου, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Συνοπτικά μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα παρακάτω θέματα:...
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
     · Λόγω της δομής του μισθολογίου των στρατιωτικών, των στρεβλώσεων που έχουν διαπιστωθεί και των δεσμεύσεων του μνημονίου περί μισθολογικών προαγωγών που δεν έχουν εξαλειφθεί, απαιτείται η εκπόνηση νέου εκσυγχρονισμένου μισθολογίου, που να αποκαθιστά τις αδικίες, οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο μισθολόγιο του Ν. 4093/2012 και αναγνωρίστηκαν (οι αδικίες) από τον Πρωθυπουργό.  
     · Από το Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Δεκ 2012) απαιτείται η διαγραφή των δεσμεύσεων για την «κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014….»,
     · Ως βάση υπολογισμού της σύνταξης των στρατιωτικών μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη, υπολογίζεται το επίδομα των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, ενώ για τον βαθμό του Ταξιάρχου, υπολογίζεται αντίστοιχα το Επίδομα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων ή αντιστοίχων που είναι χαμηλότερο ήτοι εκατόν τριάντα τριών (133) ευρώ. Προτείνεται η τροποποίηση του Ν 4093/2012, ώστε το Επίδομα Θέσης Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων και αντιστοίχων να επαναπροσδιορισθεί στο ποσό των 190 ευρώ.
     · Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από Υπ. Οικονομικών ή Υπ. Εργασίας  για τον μη συνυπολογισμό του ΕΚΟΕΜΣ στη σύνταξη, διότι δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
     · Νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του Ν. 4058/2012 (χρέος ΜΤΣ προς Υπ. Οικονομικών),  ώστε να δοθεί περίοδος χάριτος εξόφλησης του δανείου 3-4 ετών και παράλληλα τροποποίηση του χρόνου και των δόσεων αποπληρωμής του δανείου, ήτοι επιμήκυνση του χρόνου στα 25 έτη με ισόποση ετήσια δόση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ.  Εκτιμώμενη αύξηση του μερίσματος κατά 5% περίπου.
     · Παράταση ισχύος επιπλέον τέσσερα (4) έτη του άρθρου 77 του Ν. 4146 /2013 περί εσόδων τρέχουσας χρήσης για τέσσερα έτη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αύξησης του μερίσματος κατά 10% περίπου.
     · Νομοθετική ρύθμιση στο πνεύμα του καταργηθέντος ΑΝ 2141/1939, ώστε οι κρατήσεις των «κοινωνικών πόρων» των ΕΔ (αφού ρυθμισθεί και η υπέρ ΜΤΝ κράτηση)  να συγκεντρώνονται πλέον σε κεντρική οικονομική υπηρεσία του  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο στη συνέχεια να τις διανέμει στα τρία αμιγή Μετοχικά Ταμεία (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας), ανάλογα με τον αριθμό των μετοχομερισματούχων τους.
     · Δημιουργία στο ΜΤΣ ξεχωριστών λογαριασμών, προκειμένου το μέρισμα  να κατανέμεται  στους μερισματούχους  ανταποδοτικά  κατά κατηγορία – φορέα (Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ.) με βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή της ανταποδοτικότητας).
     · Έγινε ευρεία αναφορά για την κατάσταση του ΜΤΣ, για την ανάγκη συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε πόρους ανάλογους του αριθμού των μερισματούχων και κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του Ταμείου
     · Δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού ΒΟΕΑ, με νομοθετική ρύθμιση και επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού του βοηθήματος με βάση τις εισφορές εκάστου, ενισχυόμενων από επιπρόσθετους πόρους. Κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του,  εξασφάλισης του λογαριασμού και της απόδοσης του βοηθήματος στους μελλοντικούς δικαιούχους.
     · ΕΛΟΑΣ: Επαναφορά της κράτησης 2% που καταργήθηκε ΜΟΝΟ για το Σ.Ξ. με το νόμο   2873/2000 (άρθρο 34), που είχε ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα την απώλεια εσόδων άνω των 90 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό εφάπαξ.
     · Κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ με την προτροπή όλοι οι νέοι πόροι του ΣΞ να οδηγούνται προς αυτόν.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
     · Εξάλειψη των μειώσεων  λόγω ηλικιακών κριτήριων (Ν. 3986/2011 και 4002/2011), που έχουν αδίκως εφαρμοσθεί στους απόστρατους, οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους ενωρίτερα.  Πέραν της «ρατσιστικής» και άδικης αντιμετώπισης  όσων εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, (όπως ακριβώς είχε περιγράψει και δεσμευτεί προεκλογικά η ΝΔ), το δημοσιονομικό κόστος για το Κράτος θα είναι πολύ μικρό, λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων των συντάξεων και του μικρού αριθμού των επηρεαζόμενων (περίπου 5.350 απόστρατοι).
     · Αποζημίωση εκτός έδρας ή νέος όρος «επίδομα φύλαξης συνόρων». Η υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 200/1993) παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για να δοθεί το επίδομα αυτό στους υπηρετούντες στην παραμεθόριο και να αρθεί μία αδικία που υφίστανται τα στελέχη του ΣΞ από το Νοέμβριο του 2012. Η Ομοσπονδία ζήτησε από το Υπ. Οικονομικών ενίσχυση με μέρος του απαιτούμενου ποσού από το αποθεματικό του.
     · Διευκολύνσεις για δάνεια κατοικίας ε.ε. και ε.α. στελεχών κατόπιν συνεργασίας μεταξύ Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και ΥΠΕΘΑ (πρόγραμμα που ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε).
    Επίσης συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη μας ή σε σχέση με εθνικά θέματα και δηλώσαμε τη διάθεσή μας για περαιτέρω συνεργασία όπου απατηθεί.
   Ο κ. Υφυπουργός  μας ενημέρωσε ότι για την ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων βρίσκονται σε εξέλιξη μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις ψηφισθούν και παράλληλα γίνονται ενέργειες για έκδοση πιστωτικής κάρτας.  Επίσης ότι συντάσσονται  οι όροι διαγωνισμού για την υποβολή μελέτης που θα αφορά τη βιώσιμη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων και  εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού. Τέλος μας ευχαρίστησε για την αναλυτική ενημέρωση και δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει  και θα στηρίξει προτάσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι στρατιωτικοί.
    Η Ομοσπονδία κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με  τεκμηριωμένες απόψεις, προτάσεις και ενέργειες καθώς και τις προτεινόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στους αντίστοιχους κατά περίπτωση νόμους. Θεωρούμε ότι ήταν μια χρήσιμη, εποικοδομητική και για τις δύο πλευρές συνάντηση, κάνοντας κοινωνό των θεμάτων μας τον κ. ΥΦΕΘΑ, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα στελέχη (εε και εα) των ΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου