Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

12.Συνάντηση ΑΝΕΑΕΔ με τον ΥΦΕΘΑ κ. Α. Δαβάκη

12.Συνάντηση ΑΝΕΑΕΔ με τον ΥΦΕΘΑ κ. Α. Δαβάκη 
    Στα πλαίσια αποδοχής σχετικού αιτήματος από τον ΥΦΕΘΑ κ. Αθ. Δαβάκη, η ΑΝΕΑΕΔ συναντήθηκε με τον Υφυπουργό την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 στο ΥΠΕΘΑ.
    Από πλευράς της ΑΝΕΑΕΔ συμμετείχαν οι (α) Βλαχοπούλου Άννα (Α’ Αντιπρόεδρος). (β) Τρέσσος Δ. (Β’ Αντιπρόεδρος). (γ) Γκιτέρσος Ευθ. (Γραμματέας). (δ) Σαρτζετάκης Εμμ. (Μέλος ΔΣ). (ε) Κωνσταντέλλος Ν. (Πρόεδρος Ε.Ε.) και (στ) Ασπροδίνης Παν. (Μέλος ΑΝΕΑΕΔ).
    Παρόντες ήταν επίσης και οι συνεργάτες του ΥΦΕΘΑ κ.κ. Κυριακόπουλος Α. και Κοτσαρίδης.
Από πλευράς ΑΝΕΑΕΔ ετέθησαν βασικά τα ακόλουθα θέματα:
(α) Μετοχικά Ταμεία.
(β) Περικοπές συντάξεων αποστράτων και ηλικιακός ρατσισμός.
(γ) ΕΑΣ πρώην ΛΑΦΚΑ.
(δ) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη / Στρατιωτικά νοσοκομεία.
(ε) Εργασιακό αποστράτων.
(στ) Ενώσεις αποστράτων.
(ζ) Euromil).
    Πέραν της ανάλυσης όλων των θεμάτων, υπεβλήθησαν και συγκεκριμένες προτάσεις για ένα έκαστο εξ αυτών. Επιπρόσθετα παραδόθηκε και αναλυτικός φάκελος με όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα και στοιχεία για κάθε θέμα. Τον πλήρη φάκελο που παραδόθηκε μπορείτε να τον βρείτε αναρτημένο στο σχετικό θέμα της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΝΕΑΕΔ.
    Στα πλαίσια της ανάληψης της διοργάνωσης του Presidium Meeting του Euromil στην Ελλάδα ζητήθηκε η συνδρομή του ΥΠΕΘΑ ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προβολή της χώρας μας στο συνέδριο αυτό.
    Ο κ. Δαβάκης διευκρίνισε ότι θα μελετήσει με προσοχή όλα τα θέματα, χωρίς να μπορέσει να δεσμευτεί για κάτι συγκεκριμένο. Στο μόνο σημείο που υπήρξε κατηγορηματικός ήταν ότι η βούληση του ΥΠΕΘΑ είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων με γνώμονα, αποκλειστικά και μόνο το όφελος και τα συμφέροντα των μερισματούχων τους αλλά και των επερχόμενων γενεών μερισματούχων. Η ενοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός εφ όσον δεν εξυπηρετηθούν αυτοί οι στόχοι κάτι που και εγγράφως είχε διατυπώσει σε σχετική απαντητική επιστολή προς την ΑΝΕΑΕΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου