Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΦΕΘΑ ΣΤΓΟ κ. Α. ΣΤΕΦΑΝΗ


ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΦΕΘΑ ΣΤΓΟ κ. Α. ΣΤΕΦΑΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΦΕΘΑ ΣΓΟ κ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
           
 1.         Αναβάθμιση Κύρους Ε.Α.Α.Σ.
                        α.         Καθορισμός τακτικής ημερομηνίας επαφών ΥΦΕΘΑ με ΕΑΑΣ. Ήδη με πρωτοβουλία σας τον Δεκ 2019 έγινε για πρώτη φορά η κατάθεση απόψεων των Ε.Α.Α. και του Συντονιστικού τους, η καταγραφή των θέσεων και η ανάθεση έργου στους αρμόδιους επιτελείς  των ΓΕ και του ΥΠΕΘΑ. Αιτούμεθα, λοιπόν, τη θεσμοθέτηση αυτής της πρωτοβουλίας σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, πχ ανά 4μηνο ή 6μηνο.
                        β.         Για θέματα που αφορούν αποστράτους Αξκούς του Σ.Ξ., να ζητείται η άποψη της Ε.Α.Α.Σ.
                        γ.         Για οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, που επηρεάζει τους αποστράτους Αξκούς του Σ.Ξ., να ζητείται εισήγηση της Ε.Α.Α.Σ., για ευρύτερα θέματα αποστράτων όλων των Κλάδων η εισήγηση του Συντονιστικού.
            2.         Οίκος Ευγηρίας
                        Δημιουργία Οίκου Ευγηρίας για τα μέλη της ΕΑΑΣ κατ’ αρχήν στην Αθήνα και ακολούθως στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το ΓΕΣ και το ΥΠΕΘΑ, αλλά δεν τελικά δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια. Θεωρούμε ότι αποτελεί ύψιστη φροντίδα για τους συναδέλφους που έμειναν μόνοι στη ζωή.
            3.         Κατανομή πόρων εισπρατομένων από εξοπλισμούς
                        Κατανομή των πόρων που εισπράτονται από τους εξοπλισμούς των Ε.Δ. και στα 3 ΕΚΟΕΜ, αναλόγως των μελών τους, καθόσον οι εξοπλισμοί είναι των Ε.Δ. και καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες των Κλάδων.
            4.         Παρέμβαση στην Κυβέρνηση για απόδοση των οιονδήποτε αναδρομικών ανεξάρτητα από την πιθανή κατάθεση αγωγής μέρους εξ αυτών.
             5.         Εθνικά Θέματα
                        Δηλώνουμε το άμεσο ενδιαφέρον των μελών μας για τα παρακάτω θέματα Εθνικού Ενδιαφέροντος:
                        α.         Ελληνοτουρκικά
                        β.         Κυπριακό
                        γ.         Βορειοπειρωτικό
                        δ.         Συμφωνία Πρεσπών
                        ε.          Μεταναστευτικό
                        στ.        Επιχειρησιακή Ετοιμότητα Ε.Δ.
            6.         Συνημμένα υποβάλλεται συνοπτικό υπόμνημα για άμεσες εκκρεμότητες επί των  συνταξιοδοτικών των αποστράτων.
            7.         Υπάρχει και σωρεία άλλων θεμάτων, τα οποία έχουν εν πολλοίς τεθεί στην προαναφερθείσα σύσκεψη του Δεκ. 2019, επί των οποίων όμως κρίνεται σκόπιμο να μην τα επαναλάβουμε και θα σας απασχολήσουμε γι’ αυτά στο μέλλον.
       Εκ μέρους του ΔΣ
                  Ο
          Πρόεδρος
Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής
Επίτιμος Δκτης 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
“1”        ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ “1”στις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΦΕΘΑ ΣΓΟ κ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
       1.  Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών
            α.    Οι στρατιωτικοί, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι οι μοναδικοί στο δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη.  
           β.    Στις παραπάνω περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν δεν έχουν συμπληρωθεί τα τουλάχιστον 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, προτείνεταινα προσδιορίζονται μεν οι συντάξιμες αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το χρόνο αποστρατείας, αλλά, για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη. 
         γ.    Παράδειγμα
                Αν κάποιος έχει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 36 έτη και αποστρατεύεται /συνταξιοδοτείται με απόφαση της Υπηρεσίας, αλλά επιθυμεί να αναγνωρίσει τα υπόλοιπα 4 έτη μέχρι τα 40, να μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τούτο, ανεξάρτητα ημερομηνίας αποστρατείας/συνταξιοδότησης.  Για τη διαφορά των ετών μέχρι τη συμπλήρωση των 40 ετών, αν κρίνεται απαραίτητο, δυνατόν να καταβάλλεται εισφορά του ενδιαφερομένου για κάθε μήνα αναγνώρισης, διάταξη η οποία δύναται να αποτελέσει αντικείμενο που θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση.
         δ.    Προτεινόμενη Διατύπωση 
             «Όσοι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται (αποστρατεύονται) ή έχουν συνταξιοδοτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας ή για λόγους υγείας και δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 40 ετών, εφόσον επιθυμούν, δύνανται με αίτησή τους να ζητήσουν τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους με 40 έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια »
     2.  Άρθρο 32 του ν. 4670/2020. Επί της προσθήκη του άρθρου 36Α στον ν. 4387/2016, συμπλήρωση της παραγράφου 5
         α.  Η διατύπωση του ν. 4670/2020 επί της παραγράφου 5, του άρθρου 36α, εξαιρεί από τις ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώνονται μέχρι τα 40 έτη, λόγω αύξησης των συντελεστών αναπλήρωσης, όσους παρέμειναν στην υπηρεσία, κατείχαν θέσεις ιδιαίτερα υψηλής ευθύνης και έφθασαν στους υψηλότερους βαθμούς της ιεραρχίας, όπως Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΝ), Γενικούς Επιθεωρητές, Διοικητές Στρατιάς, Στόλου, Σωμάτων Στρατού, Μεραρχιών, κλπ, οι οποίοι συμπληρώνουν πάνω από 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ειδικότερα, αφορά στελέχη που  υπηρέτησαν με αυξημένες υποχρεώσεις, μεγάλο πλήθος μεταθέσεων και με απασχόληση πολύ πλέον του κανονικού ωραρίου, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. Με βάση τον ετήσιο αριθμό αποστρατευομένων ανωτάτων αξιωματικών των παραπάνω περιπτώσεων, που ανέρχονται κατά μ.ο. στους τριάντα (30), οι οποίοι συμπληρώνουν πάνω από 40 έτη, το ετήσιο κόστος για το επιπλέον ποσοστό 1,5% εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 17.000 ευρώ (συντάξιμες αποδοχές 3.000χ1,5%χ12 μήνες χ 30=16.200 ευρώ).  O αριθμός αποστράτων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή ανέρχεται σε περίπου 910 άτομα, με εκτιμώμενη συνολική ετήσια επιβάρυνση 492.000 ευρώ . Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θίγεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος καθώς το εν λόγω προσωπικό έχει καταβάλλει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. 
          β. Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, προτείνεται να προστεθεί εδάφιο στην παράγραφο 5 του άρθρου 36α,  όπως παρακάτω:   
              5. Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών που προβλέπονται στο άρθρο 41 του α.ν. 1854/1951 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 1-3  του ν. 148/1975 και συμπληρώθηκε στις παρ. 2 και 3 περίπτωση  δ΄ με άρθρ. 2 του ν.1282/ 1982 και με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992,  όπως ισχύει, προσαυξάνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο. «Επίσης, τα ποσοστά αναπλήρωσηςπροσαυξάνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό, για όσους στρατιωτικούς συμπληρώνουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία άνω των σαράντα ετώνκαι δεν εμπίπτουν στις  ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών του προηγουμένου εδαφίου.»
             Η πρόταση αυτή δεν επηρεάζει δημοσιονομικά άλλες κατηγορίες.
     3.  Μειώσεις Ν.4093/2012 (αφορούν Μετοχικά ταμεία  και ΕΚΟΕΜ)
            α.  Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β3, του πρώτου άρθρουΝ.4093/2012,  η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:
            β.  Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων:
                   αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%.
                   ββ. Από 1.500,01 ευρώ 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% .
                   γγ. Από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%
                   δδ. Από 3.000,01 και άνω μειώνεται κατά 20%. 
            Με τις διατάξεις αυτές επιβάλλονται κρατήσεις εκτός της κύριας σύνταξης και στα μερίσματα του ΜΤΣ, αλλά και στο βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ.
            γ.         ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:  Με αποφάσεις την διοικήσεων των ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ και την απαιτούμενη έγκριση από κ. ΥΕΘΑ, να εφαρμοσθεί ΑΜΕΣΑ η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ’ αριθ. 1277/2018) και να παύσει ο συνυπολογισμός τους που επηρεάζει αρνητικά τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1/1/2019. Με αυτήν κρίθηκαν, για τους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνταξιούχους (δημοσίου), ως αντισυνταγματικές  διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013, με τις οποίες μειώνεται το συνολικό ποσό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20%, ανάλογα με το ύψος της κάθε σύνταξης. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας επίλυσης του θέματος.
     4.   Απονομή 13ου μερίσματος (έκτακτου) από το ΜΤΣ
            α. Ως γνωστό, μετά την έκδοση σχετικού εγγράφου από το ΓΕΕΘΑ τον Οκτ. 2019, διερευνήθηκε από τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων, η δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον μερίσματος προς του μερισματούχους των Ταμείων τους.  Στο τέλος του 2019 τα ΜΤΑ και ΜΤΝ χορήγησαν το μεν πρώτο ένα μέρισμα, το δε δεύτερο το 70% ενός μερίσματος. Για το ΜΤΣ … εξετάζεται ακόμη η δυνατότητα!!
            β.  Η ΕΑΑΣ θεωρεί ότι τόσο το νομοθετικό πλαίσιο όσο και τα οικονομικά στοιχεία, επιτρέπουν τη χορήγηση επιπλέον μερίσματος, αρκεί να υπάρχει και η σχετική βούληση.  Αναλυτικότερα ο συνδυασμός του άρθρου 1 του ΠΔ 15/1935 (ΦΕΚ Α’ 17) και των άρθρων 2 και 4 του ΑΝ 559/1937(ΦΕΚ Α' 107), θεωρούμε ότι παρέχει το νομικό πλαίσιο απόδοσης 13ουμερίσματος. 
            γ.   Η απονομή ενός μερίσματος (του 13ου), που κυμαίνεται μεταξύ 30-110 ευρώ, δεν επιλύει τα συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα των αποστράτων, αλλά αποκαθιστά εν μέρει, την τρωθείσα διαχρονικά κοινωνική δικαιοσύνη των μερισματούχων του ΜΤΣ, των οποίων οι μειώσεις από το 2010 έχουν φθάσει στο 60%. Ταυτόχρονα καταδεικνύεται η  έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς τα εν αποστρατεία Στελέχη, αποδίδοντας το ΜΤΣ 13ομέρισμα, κατ’ αναλογία με τα λοιπά ΜΤ.  Ενέργεια που δεν απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη άλλων υπουργείων. 
      5.  Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
          α.  Με την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που είχε επιβληθεί δυνάμει του ν. 3865/2010, είναι παράνομη κι αντισυνταγματικήκαι ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθεί.  
          β.  Μέχρι σήμερα αναμέναμε την στάση που θα τηρούσε το Κράτος, αναφορικά με τη διακοπή
της παρακράτησης του ποσού αυτού καθώς και την επιστροφή των ποσών της ΕΑΣ που παρακρατήθηκαν, με την αυτονόητη προσδοκία ψήφισης σχετικού νόμου που θα την καταργεί.   Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ουδεμία ενέργεια εφαρμογής της απόφασης. 
          γ.  Προτείνεται η ανάληψη πρωτοβουλίας από ΥΠΕΘΑ προς Υπ. Εργασίας για εφαρμογή της απόφασης .
       6.   Επικοινωνία του ΥΠΕΘΑ με Ελεγκτικό Συνέδριο για επιτάχυνση εκδίκασηςκαι έκδοσης αποφάσεων από 3οΤμήμα του.
                                                                                          Εκ μέρους του ΔΣ
                                                                                                       Ο
                                                                                                Πρόεδρος 
                                                                                    Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής
                                                            Επίτιμος Δκτης 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”
    Την επομένη ημέρα, Τρίτη  21 Ιουλίου το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ κ. Οικονόμου Αντώνη με τον οποίο συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση και κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα ανάλογο αυτού που παραδόθηκε την προηγούμενη ημέρα στον κ. ΥΦΕΘΑ.

3 σχόλια:

 1. Εγώ πιστεύω πώς πρέπει αμέσως ΝΆ αυξηθεί η στρατιωτική ΘΗΤΕΊΑ από 9 σέ 12 μήνες, σε πρώτη φάση καί σέ 18, σέ δεύτερη φάση...!!! Τά παιδιά μας νά πηγαίνουν στόν στρατό μόλις γίνονται 18 ετών, όπως δλδ στό Ισραήλ & τήν Κύπρον. Επιπλέον νά ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΊ καί η μειωμένη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ ΘΗΤΕΊΑ τών 12 μηνών γιά τά ΚΟΡΊΤΣΙΑ, όπως ισχύει καί στό Ισραήλ.
  Τό Ισραήλ, μέ τά 7 εκατομμύρια Εβραίων περι βάλλεται από 80 εκατομ. εχθρικούς Άραβες, αλλά όμως επιβιώνει. Εμείς δέ, οι Έλληνες, μέ τά 10 εκατομ. όπως ακριβώς καί τό Ισραήλ, όμως εξ Ανατολών μόνον, απειλούμεθα από 85 εκατομ. εχθρικούς Τούρκους. Συνεπώς, πρέπει νά αντιγρά ψωμε τό Ισραήλ καί νά γίνω με καί εμείς ένα Βαλκανικό Ισραήλ. Οι πλούσιοι Εβραίοι τής διασποράς βοηθούν μέ οικονομικούς πόρους τήν Πατρίδα τους. Καί εμείς οι Έλληνες, διαθέτομε μίαν παρόμοιαν, πλούσιαν, δυνα μικήν & πατριωτικήν Ελληνι κήν διασποράν, πού θά πρέπει νά συνδράμει μέ τήν εκδοσιν Εθνικών Ομολόγων & μέ οικονομικούς πόρους γιά τόν επανεξοπλισμόν τής Πατρίδος μας. Επίσης, τό Κοινωνικό μέρισμα θεωρώ ότι θά πρέπει κανονικά νά δοθεί γιά τήν ΑΜΥΝΤΙΚΉ ΘΩΡΆΚΙΣΗ τής Ελλάδος, υπέρ τού Ταμείου Εθνικής Αμύνης τής Χώρας μας γιά τήν ΑΓΟΡΆ τού ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ, ειδικά τώρα πού η Πατρίδα μας ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ από τήν ΤΟΥΡΚΙΚΉΝ βουλιμίαν.!!!..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ τής Ελλάδος,
  Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, κ.κ. Αλκιβιάδη Στεφανή Άδωνι Γεωργιάδη καί Κυριάκο Πιερρακάκη,

  Σάς προτρέπω, όπως η Πατρίδα μας, η Ελλάδα αντιγράψει τό ταχύτερον δυνατόν, τήν Χώρα τού Ισραήλ. 

  Πρέπει λοιπόν νά γίνωμε ΑΜΈΣΩΣ ένα "Βαλκανικό Ισραήλ'', ή αλλιώς, ένα "Ελληνικό Ισραήλ" στήν περιοχήν τών Βαλκανίων...!!!

  Επίσης πρέπει οπωσδήποτε νά ξεκι νήσωμε ΑΜΈΣΩΣ τήν ΑΝΑΔΌΜΗΣΙΝ  τής πάλαι ποτέ κραταιάς Εθνικής Άμυνας καί τής Ελληνικής ΑΜΥΝΤΙΚΉΣ μας Βιομηχανίας, η οποία έχει σχεδόν εξαλειφθεί κατά τήν περίοδο τών καταστροφικών γιά τήν Πατρίδα μας μνημονίων.

  ΜΌΝΟΝ έτσι Θά μπορέσωμε νά αντιμετωπίσωμε αποτελε σματικά  τήν τουρκικήν επιθετικότητα, πού εκδηλώνεται καθημερινώς καί μέ χιλίους τρόπους.

  Η Τουρκία κατώρθωσε νά φτιάξει μίαν πολύ ισχυρήν Πολεμικήν Βιομηχανίαν, πού ήταν εντελώς ανύπαρκτη πρό δέκα ετών. Καί ΤΏΡΑ προμηθεύει τήν Χώραν, μέ ό,τι πολεμικόν υλικό χρειάζεται, χωρίς διόλου νά εξαρτάται από τίς εισαγωγές από τό εξωτερι κόν, αλλά επιπλέον, εξάγει καί ένα σημαντικόν ποσοστόν της σέ μουσουλμανικές χώρες, μέ τήν αντίστοιχην εισαγωγήν πολυτίμου γιά τήν Τουρκίαν, ξένου συναλλάγματος...!!!

  Η Ελλάδα εξάπαντος πρέπει νά ΑΝΑΔΌΜΗΣΕι τήν Αμυντικήν της Βιομηχανίαν. Πρέπει νά μπορεί νά κατασκευά ζει εγχωρίως πολεμικά όπλα, τυφέκια, αυτόματα τύπου Καλάσνικοφ, ρουκέτες, πυραύ λους, τορπίλες, υποβρύχια, πυραυλακάτους, φρεγάτες, κορβέτες, αρματαγωγά, αποβατι κά σκάφη, drones, UAV, UCAV, USV, τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα, συστήματα εκτοξεύσεως πολλαπλών ρουκετών, καθώς καί ο,τιδήποτε άλλο μπορεί επίσης νά κατασκευασθεί εγχωρίως, σέ συνεργασία καί μέ ξένες Εταιρείες από τό Ισραήλ, τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλίαν, τήν Ιταλίαν, τήν Τσεχίαν, τήν Σερβίαν, ακόμη δέ καί τήν Ρωσίαν, κλπ

  Εκτός τής ψηφιακής τεχνολογίας η οποία είναι φυσικά  καί απολύτως  απαραίτη τη, ΔΏΣΤΕ εξ ίσου έμφασιν καί στήν ανάπτυξιν τής Αμυντικής μας Βιομηχανίας, η οποία θά μπορεί νά αποτελέσει, τήν πλατφόρμαν, τήν ραχοκοκαλιάν επάνω στήν οποίαν θά μπορούσε νά κτισθεί η νέα Ελληνική Βιομηχανία μας...!!!!

  Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
  κ.κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, Άδωνι Γεωργιάδη καί Κυριάκο Πιερρακάκη, 

  Σάς προτρέπω, σάς εκλιπαρώ, ως Έλλην Πατριώτης,ο οποίος αγαπά τήν Πατρίδα του τήν Ελλάδα καί ανησυχεί γιά τά τεκταινόμενα περί τά Ελληνοτουρκικά θέματα, όπως η Πατρίδα μας, η Ελλάδα, αντιγράψει τό ταχύτερον δυνατόν τήν Χώρα τού Ισραήλ.
  Πρέπει λοιπόν νά γίνωμε ΑΜΈΣΩΣ ένα "Βαλκανικό Ισραήλ'', ή αλλιώς, ένα "Ελληνικό Ισραήλ" στήν περιοχήν τών Βαλκανίων...!!!

  Καί κάτι ακόμη: Εγώ προσωπικά πιστεύω πώς πρέπει αμέσως νά αυξηθεί η στρα τιωτική ΘΗΤΕΊΑ στόν Ελληνικόν Στρατόν, από 9 σέ 12 μήνες, σέ πρώτην φάση καί σέ 18, σέ δεύτερην φάση...!!! Τά παι διά μας νά πηγαίνουν στόν Ελληνικόν Στρατόν,ευθύς μόλις γίνονται 18 ετών, όπως δλδ στό Ισραήλ & τήν Κύπρον. Επιπλέον δέ, νά ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΊ καί η μειωμένη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ ΘΗΤΕΊΑ τών 12 μηνών καί γιά τά ΚΟΡΊΤΣΙΑ μας, όπως ισχύει καί στό Ισραήλ.

  Τό Ισραήλ, μέ τά 7 εκατομμύρια τών Εβραίων περιβάλλεται από 80 εκατομμύρια εχθρικούς Άραβες,αλλά όμως επιβιώνει. Εμείς δέ,οι Έλληνες, μέ τά επίσης επτά (7) εκατομμύρια, όπως ακριβώς δλδ καί τό Ισραήλ, όμως εξ Ανατολών μόνον, απειλούμεθα από 85 εκατομμύρια εχθρικούς Τούρκους. Συνεπώς, πρέπει νά αντιγράψωμε στά πάντα τό Ισραήλ καί νά γίνωμε τό ταχύτερον δυνατόν καί εμείς ένα "Βαλκανικό Ισραήλ"...!!!.....

  ( Συνεχίζεται )...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ( Η συνέχεια της προηγουμένης αναρτήσεώς μου)...

  Οι πλούσιοι Εβραίοι τής διασποράς, βοηθούν μέ σοβαρούς οικονομικούς πόρους τήν Πατρίδα τους. Καί εμείς οι Έλληνες, διαθέτομε μίαν παρόμοιαν, πλούσιαν, δυναμικήν & πατριωτικήν  Ελληνικήν διασποράν, πού θά πρέπει νά συνδράμει μέ τήν αγοράν Ελληνικών Κρατικών Εθνικών Ομολόγων, τά οποία νά εκδοθούν από τήν Ελλάδα, μέ αποκλει στικόν καί μοναδικόν 
  σκοπόν τόν επαναξοπλισμόν τής Πατρίδος μας. Επίσης,τό Κοινωνικόν μέρισμα θεωρώ ότι θά έπρεπε κανονικά νά δοθεί γιά τήν ΑΜΥΝΤΙΚΉΝ ΘΩΡΆΚΙΣΙΝ τής Ελλάδος, υπέρ τού Ταμείου Εθνικής Αμύνης τής Χώρας μας γιά τήν ΑΓΟΡΆΝ τού ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ, ειδικά μάλιστα τώρα, πού η Πατρίδα μας ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ τά μέγιστα από τήν ΤΟΥΡΚΙΚΉΝ βουλιμίαν.!!!.....

  Επίσης πρέπει οπωσδήποτε νά ξεκινήσωμε ΑΜΈΣΩΣ τήν ΑΝΑΔΌΜΗΣΙΝ τής πάλαι ποτέ κραταιάς Εθνικής Άμυνας καί τής ΑΜΥΝΤΙΚΉΣ μας Βιομηχανίας,η οποία έχει σχεδόν κατεδαφιστεί καί εξαλειφθεί κατά τήν περίοδο τών καταστροφικών γιά τήν Πατρίδα μας ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ.

  Εάν η Ελλάδα ΞΕΚΊΝΗΣΕΙ ΑΜΈΣΩΣ τήν ΑΝΑΔΌΜΗΣΙΝ τής Ελληνικής ΑΜΥΝΤΙΚΉΣ Βιομηχανίας μας, θά επιτύχει τελικώς πολύ σπουδαία ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ. Θά δημιουργήσει παράπλευρες δορυφορικές μικρές βιομηχανίες & βιοτεχνίες προκει μένου νά εξυπηρετούν, τροφοδοτώντας τήν κυρίαν Βιομηχανίαν, θά παραχθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, θά επανέλθουν στήν ΠΑΤΡΊΔΑ εκατοντάδες από τά σπουδαγμένα Ελληνόπουλα, τά οποία έφυγαν στήν Ευρώπην λόγω τής δεκαετούς κρίσεως, θά εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια ευρώ από πολύτιμο ξένο συνάλλαγμα, πού ΤΏΡΑ εξάγεται γιά εισαγωγές σχεδόν τών πάντων. 

  Η Αμυντική Βιομηχανία μας, θά αποτελέσει τήν σπονδυλικήν στήλην καί τά σπλάγχνα τής νέας βιομηχανικής αναπτύξεως τής Ελλάδος. Η Χώρα μας θά μπορεί νά γίνει  αυτάρκης,  ξανά όπως καί παλαιότερα, στά πάντα. Έχει ήδη μίαν σοβαρήν  πρωτογενή παραγωγήν, καί μέ τήν αναγέν νησιν τής Αμυντικής Βιομηχανίας μας πλέον, θά αποκτήσει σύντομα καί σοβαρήν δευτερογενή  παραγωγήν νέων καί καινοτόμων αγαθών, καθώς καί ακόμη πιό σημαντι κήν τριτογενή, δλδ τών Υπηρεσιών πρός τρίτους...!!!

   Φίλιππος Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
  Τηλέφωνα επικοινωνίας:
  210 604 4717 & 6973 82 39 71

  ΑπάντησηΔιαγραφή