Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ: Η ΣΥΓΚΥΡΙΑΡΧΙΑ


ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ: Η ΣΥΓΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Ν.Ι.Μέρτζος


3 σχόλια:

 1. Τι δείχνει το D.N.A. Χριστιανών και Μουσουλμάνων της Θράκης :

  Απαντήσεις κόλαφος για τούς ψευδείς καί απολύτως ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς  περί τής ύπαρξης τών  δήθεν Τούρκων στήν Ελληνικήν Δυτικήν Θράκην

  Τα ιστορικά στοιχεία, δείχνουν αναμφισβήτητα ότι οι Μουσουλμάνοι τής Θράκης ΔΕΝ έχουν καμία απολύτως γενετική σχέση με τούς Τούρκους...
  !!!
  Τι δείχνει όμως καί τό DNA;

  Ο Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής και Γενετικής του Ανθρώπου, στο Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, στό βιβλίο του «Genetic Origins of the Greeks», 2018, εκδόσεις Δέσποινας Κυριακίδη Θεσσαλονίκη,
  παρουσιάζει τα αποτελέσματα πολύχρονων ερευνών του.

  ( Συνεχίζεται )...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ( Η συνέχεια τής προηγουμένης αναρτήσεώς μου σχετικά μέ τό Ελληνικό DNA τών Ελλήνων Μουσουλμάνων τής Δυτικής Θράκης: )...

  ...Τα γενετικά δεδομένα τών Αθιγγάνων (Ρομά), συμφωνούν μέ τά αποτελέσματα γλωσσικών, ανθρωπολογικών μελετών και δείχνουν ότι οι πληθυσμοί τους διαφοροποιούνται από τους τοπικούς ευρωπαϊκούς λαούς, όσον αφορά τη γενετική τους σύσταση και δείχνουν την προέλευσή τους από την Ασία.

  Φαίνεται ότι οι Αθίγγανοι (Ρομά) τής Ελλάδας και όλης της Ευρώπης, είναι απόγονοι ενός προγονικού πληθυσμού τής Ινδίας, που παραδοσιακά σήμερα αναφέρεται σήμερα ως "Doma" ή "Domna". Οι πρόγονοι τών Ευρωπαίων Ρομά ξεκίνησαν το ταξίδι τους από το Παντζάμπ τής ΒΔ Ινδίας, πρίν από 1.500 χρόνια περίπου. Συνεπώς οι Ρομά διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους Έλληνες, σε σχέση με τη γενετική σύστασή τους.

  Το DNA τών Πομάκων, ( δλδ τών αρχαίων "ΙΠΠΟΜΆΧΩΝ" τής Θράκης), έδειξε ότι πιό κοντά γενετικά σ’ αυτούς είναι οι Έλληνες και οι παλαιοί κάτοικοι τής σημερινής Βουλγαρίας, καί ΌΧΙ οι Τούρκοι. Όπως έγραψε ο Π. Θεοχαρίδης, οι Πομάκοι είναι απόγονοι ενός αρχαίου θρακικού πληθυσμού, τών "Αγριάνων", που ζεί στην περιοχή τής Θράκης Ελληνικής & Βουλγαρικής), γιά χιλιάδες χρόνια. Επίσης, παρουσιάζουν διαφορετικό γενετικό πρότυπο από τούς σημερινούς Χριστιανούς και Μουσουλμάνους κατοίκους τής Θράκης.

  Τα συνολικά αποτελέσματα στό επίπεδο του DNA, ΔΕΝ δείχνουν διόλου σημαντικές διαφορές μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων του νομού Ροδόπης. Οι διαφορές στήν θρησκεία και την γλώσσα, ΔΕΝ αντιστοιχούν σε γενετικές διαφορές, αλλά οφείλονται αποκλειστικά στον εξισλαμισμό μέρος τού παλαιού χριστιανικού πληθυσμού τής Θράκης γιά λόγους επιβιώσεως κατά την Οθωμανική κυριαρχία.

  Το πληθυσμιακό δείγμα των πεδινών Μουσουλμάνων τού νομού Ροδόπης, δείχνει ελάχιστες έως μηδενικές γενετικές αποκλίσεις από το δείγμα τού αντιστοίχου χριστιανικού πληθυσμού τής περιοχής.

  Οι γενετικοί δείκτες, ΔΕΝ αποκάλυψαν ΚΑΜΜΙΑΝ γενετικήν διαφοροποίηση ανάμεσα στούς Χριστιανούς και τους πεδινούς Μουσουλμάνους, πού διαφοροποιήθηκαν μόνον θρησκευτικά καί πολιτισμικά, τούς τελευταίους έξι αιώνες, λόγω τού εξισλαμισμού τών κατοίκων τών πεδινών περιοχών.

  Μάλιστα, ο χριστιανικός πληθυσμός της Ροδόπης, εναρμονίζεται απολύτως με τα γενετικά δεδομένα τού ευρύτερου πληθυσμού τής Ελλάδας, ενώ επίσης ΔΕΝ διαφέρει κι από αντίστοιχα δείγματα ελληνικών πληθυσμών μικρασιατικής καταγωγής, αλλά και σημερινών πληθυσμών από τίς ακτές τού Αιγαίου, τού Πόντου και τού Μαρμαρά. Αυτό το γεγονός, οφείλεται στη δημογραφική ενδυνάμωση της Θράκης από Έλληνες άλλων περιοχών, μετά τον 16ο αιώνα.

  Κλείνοντας, ο Καθηγητής κ. Κ. Τριανταφυλλίδης αναφέρει:

  << Η μεγάλη γενετική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο θρησκευτικές κοινότητες (Χριστιανοί και πεδινοί Μουσουλμάνοι) τής Δυτικής Θράκης, θα μπορούσε πραγματικά νά αποδοθεί στήν κοινή προ-οθωμανική τους καταγωγή >>.

  Τό ίδιο ακριβώς συμβαίνει καί μέ τούς Τουρκοκρητικούς καθώς καί τούς Τουρκοκυπρίους. ΌΛΟΙ αυτοί λοιπόν είναι Ελληνικής καταγωγής και προελεύσεως σύμφωνα μέ τό ίδιο ακριβώς το DNA τους πού είναι πανομοιότυπο μέ τών Ελλήνων τής Κρήτης καί τής Κύπρου..!!!.

  Μπορεί κάποιοι να ισχυριστούν ότι τα ιστορικά και τα γενετικά στοιχεία δεν… συγκινούν τους Τούρκους. Ωστόσο, οι Έλληνες οφείλουμε να γνωρίζουμε την πραγματικότητα για μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή, όπως η Θράκη και να αποφεύγουμε λάθη όπως αυτό του 1954, επί Κυβερνήσεως Παπάγου (( μέ τήν αλλαγή τών ονομάτων τών σχολείων στήν Θράκη από "Μουσουλμανικά" Σχολεία σέ "Τουρκικά" Σχολεία )), τά οποία μπορεί τελικά νά έχουν πολύ δυσάρεστες Εθνικές συνέπειες...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ( Η συνέχεια τής προηγουμένης αναρτήσεώς μου σχετικά μέ είναι Πομάκους τής Θράκης καί τούς Έλληνες Μουσουλμάνους κατοίκους τής Δυτικής Θράκης):

  Επίσης οι Πομάκοι παρουσιάζουν διαφορετικό γενετικό πρότυπο από τούς σημερινούς Χριστιανούς και Μουσουλμάνους κατοίκους τής Δυτικής Θράκης.

  Τα συνολικά αποτελέσματα, στό επίπεδο του DNA, ΔΕΝ δείχνουν διόλου σημαντι κές διαφορές μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων του νομού Ροδόπης.
  Οι διαφορές στήν θρησκεία και την γλώσσα, διόλου ΔΕΝ αντιστοιχούν σε τυχόν γενετικές διαφορές, αλλά οφείλονται αποκλειστικά στόν βίαιον εξισλαμισμόν μέρος τού παλαιού χριστιανικού πληθυσμού τής Θράκης γιά λόγους καθαρής επιβιώσεώς των κατά την Οθωμανικήν κυριαρχίαν.

  Το πληθυσμιακό δείγμα τών πεδινών Μουσουλμάνων τού νομού Ροδόπης, δείχνει ελάχιστες έως καί μηδενικές γενετικές αποκλίσεις από τό δείγμα τού αντιστοίχου χριστιανικού πληθυσμού τής ίδιας περιοχής.

  Οι γενετικοί δείκτες, ΔΕΝ αποκάλυψαν ΚΑΜΜΙΑΝ ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΓΕΝΕΤΙΚΉΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΙΝ ανάμεσα στούς Χριστιανούς και τους πεδινούς Μουσουλμάνους, πού διαφοροποιήθηκαν ΜΌΝΟΝ θρησκευτικά καί πολιτισμικά, τούς τελευταίους έξι αιώνες, λόγω τού εξισλαμισμού τών κατοίκων τών πεδινών περιοχών.

  Μάλιστα δέ, ο χριστιανικός καί ο μουσουλμανικός πληθυσμός τής Ροδόπης, εναρμονίζεται απολύτως καί μέ τα γενετικά δεδομένα τού ευρύτερου πληθυσμού τής Ελλάδας, ενώ επίσης ΔΕΝ διαφέρει κι από τά αντίστοιχα δείγματα ελληνικών πληθυσμών μικρασιατικής ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ, αλλά και ΣΗΜΕΡΙΝΏΝ πληθυσμών από τίς ακτές τού Αιγαίου, τού Πόντου και τού Μαρμαρά. Αυτό το γεγονός, οφείλεται στη δημογραφικήν ενδυνάμωσιν της Θράκης από Έλληνες άλλων περιοχών, μετά τον 16ο αιώνα.

  Κλείνοντας, ο Καθηγητής κ. Κ. Τριανταφυλλίδης αναφέρει:

  << Η μεγάλη γενετική ΟΜΟΙΌΤΗΤΑ ανάμεσα στις δύο θρησκευτικές κοινότητες (Χριστιανοί και πεδινοί Μουσουλμάνοι) τής Δυτικής Θράκης, θα μπορούσε πραγματικά νά αποδοθεί στήν ΚΟΙΝΉΝ, προ-οθωμανικήν των, ΚΑΤΑΓΩΓΉΝ .!!!>>.

  Τό ίδιο ακριβώς συμβαίνει καί μέ τούς Τουρκοκρητικούς, καθώς καί τούς Τουρκοκυπρίους. ΌΛΟΙ αυτοί λοιπόν είναι Ελληνικής ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ και ΠΡΟΕΛΕΎΣΕΩΣ σύμφωνα μέ τό ίδιο ακριβώς το DNA τους πού είναι ΠΑΝΟΜΟΙΌΤΥΠΟ μέ τών Χριστιανών Ελλήνων τής Κρήτης καί τής Κύπρου..!!!.

  Μπορεί κάποιοι τώρα να ισχυριστούν ότι τά ιστορικά καί τα γενετικά στοιχεία ΔΕΝ… συγκινούν καθόλου τούς Τούρκους. Ωστόσο, εμείς οι Έλληνες, οφείλουμε να γνωρίζωμε την πραγματικότητα γιά μίαν εθνικά ευαίσθητην περιοχήν, όπως η Θράκη και να αποφεύγουμε λάθη όπως αυτό του 1954, επί Κυβερνήσεως Παπάγου (( μέ τήν αλλαγή τών ονομάτων τών σχολείων στήν Θράκη από "Μουσουλμανικά" Σχολεία σέ "Τουρκικά" Σχολεία )), τά οποία μπορεί τελικά νά έχουν πολύ δυσάρεστες Εθνικές συνέπειες...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή