Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς - Όλες οι λεπτομέρειες


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς - Όλες οι λεπτομέρειες
    Αναρτήθηκαν σήμερα, 27 Ιουλίου οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021, όπως αναφέρουν από κοινού σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
    Σημειώνεται ότι οι πίνακες έχουν καθοριστεί με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση. Αναλυτικά:
-
Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)
-
Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)
-
Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)
    Με στόχο την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική μοριοδότηση και οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από τριμελείς Πρωτοβάθμιες επιτροπές μοριοδότησης και επιλογής των υποψηφίων βρεφών και νηπίων.
    Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από
Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2020. Αποδεικτικό εμπρόθεσμης ένστασης είναι η ημερομηνία αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
    Στον ιστότοπο του Οργανισμού
www.oaed.gr έχουν αναρτηθεί ανά Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ οι παρακάτω τρεις κατηγορίες προσωρινών πινάκων αξιολόγησης, καθώς και το έντυπο ένστασης:
1.
Επιλεγμένοι,
2.
Αναπληρωματικοί
3.
Αποκλειόμενοι
    Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις θα αποστέλλονται (
με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου και αναρτημένου εντύπου ένστασης) στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, του ΒΝΣ που έχει αξιολογηθεί το τέκνο του κάθε γονέα-κηδεμόνα.
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΟΑΕΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου