Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 160. Ο Ηρακλής και ο Πλούτος .ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 160. Ο Ηρακλής και ο Πλούτος .
     Μια φορά και ένα καιρό, ο Ηρακλής, αφού ολοκλήρωσε τους άθλους του έγινε ισόθεος και πήγε να κατοικήσει στον ουρανό μαζί με τους θεούς. Εκεί συνάντησε όλους τους θεούς και τους ασπαζόταν όλους με πολλή φιλοφροσύνη.
    Τελευταίος ήρθε ο θεός Πλούτος να καλωσορίσει τον Ηρακλή, αλλα ο Ηρακλής έρριξε το βλέμμα του στο έδαφος και απέφευγε να τον κοιτάξει.
    Τότε ο Δίας του παρατήρησε:
"Γιατί όλους τους άλλους θεούς τους χαιρετάς με χαρά, και μόνο τον Πλούτο δέν τον χαιρετάς, και του δείχνεις τέτοια περιφρόνηση;"
    Ο Ηρακλής απάντησε:
"Αυτόν δέν τον χωνεύω καθόλου, γιατί όσον καιρό ζούσα μαζί με τους ανθρώπους, αυτόν τον έβλεπα να κάνει παρέα όλο με τους κακούς".’.
Ελεύθερη απόδοση. Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Έμμετρη απόδοση ( http://100mythoi.blogspot.gr )
Μαζί με τους θεούς μπορεί ο Ηρακλής να φάει·
με σεβασμό, όπως έρχονται, όλους τους χαιρετάει.
Μόνο στον Πλούτο έσκυψε να μην τον αντικρίσει
κι εύλογα ο Δίας ζήτησε αυτό να του εξηγήσει.
« Γιατί εγώ όσο γύριζα σ’ όλους τους κάτω τόπους
τον είδα να επισκέπτεται μόνο κακούς ανθρώπους »...
***************************************************************
Ἡρακλῆς καὶ Πλοῦτος
    Ἡρακλῆς ἰσοθεωθεὶς καὶ παρὰ Διὶ ἑστιώμενος ἕνα ἕκαστον τῶν θεῶν μετὰ πολλῆς φιλοφροσύνης ἠσπάζετο. Καὶ δὴ τελευταίου εἰσελθόντος τοῦ Πλούτου, κατὰ τοῦ ἐδάφους κύψας ἀπεστρέψατο αὐτόν.
    Ὁ δὲ Ζεὺς θαυμάσας τὸ γεγονὸς ἐπυνθάνετο αὐτοῦ τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν πάντας τοὺς δαίμονας προσαγορεύσας ἀσμένως μόνον τὸν Πλοῦτον ὑποβλέπεται.
    Ὁ δὲ εἶπεν·
Ἀλλ᾿ ἔγωγε διὰ τοῦτο αὐτὸν ὑποβλέπομαι ὅτι παρ᾿ ὃν καιρὸν ἐν ἀνθρώποις ἤμην, ἑώρων αὐτὸν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῖς πονηροῖς συνόντα.’.
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Ὁ λόγος λεχθείη ἂν ἐπ᾿ ἀνδρὸς πλουσίου μὲν τὴν τύχην, πονηροῦ δὲ τὸν τρόπον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου