Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Ανώτατοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΔΣ/ ΠΟΛ.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΑΑΣ)
Ανώτατοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΔΣ/ ΠΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)
Ν.Π.Δ.Δ.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΘΕΜΑ:    ΔΣ Πολεμικού Μουσείου
Σχετ    :   α.   ΝΔ132/1969(ΦΕΚ35Α’,Αρθρο 5)
                β. Απ.ΥΕΘΑ Φ.400/34/330403/Σ8035/29-11-2018 (ΦΕΚ752/17-12-2018 Τ.ΥΟΔΔ)
                γ . Φ.400/8/199097/Σ3081/20-5-20/ΓΕΕΘΑ/Β1
                δ.  Φ.400/466/514202/Σ3706/22-5-20/ΓΕΣ/Β1(Δνση Προσωπικού)

            Σας γνωρίζουμε ότι με (δ) σχετικό ζητήθηκε η υποβολή στοιχείων Ανωτάτων Αξκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολεμικού Μουσείου (Δ.Σ./Π.Μ.) μέχρι την Παρασκευή 11:00π.μ..
            Παρακαλούμε για την υποβολή επιθυμίας, εκ μέρους των ενδιαφερομένων ανώτατων Αξκων ε.α. μελών της Ένωσης εντός της αναφερόμενης προθεσμίας 

  Αθηνά 28 Μάιου 2020
 Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ 
 Ο Πρόεδρος

Σταύρος Κούτρης
   Αντγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου