Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

8.Υπερωρίες στις ΕΔ παίρνουν πολλοί! Εκτός από τους στρατιωτικούς!

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.Υπερωρίες στις ΕΔ παίρνουν πολλοί! Εκτός από τους στρατιωτικούς!
Το έστειλε ο Χαράλαμπος Καραγκιοζούδης και ο Στράτος Ουζούνογλου
    Στις Ένοπλες Δυνάμεις πάρα πολλοί παίρνουν υπερωρίες. Εκτός από τους στρατιωτικούς! Τα στοιχεία που δημοσιεύει η “εξειδικευμένη” στα οικονομικά Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι εντυπωσιακά.
    Οι στρατιωτικοί της ΕΣΠΕΘαλίευσαν” την απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας από την Διαύγεια για τις υπερωρίες του 2014. Μ΄ αυτή την απόφαση εγκρίθηκε αμοιβή για υπερωριακή απογευµατινή εργασία µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ώρες και για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών µέχρι εβδοµήντα χιλιάδες πεντακόσιες (70.500) ώρες.
    Υπεύθυνοι για την διαπίστωση των πραγµατικών αναγκών και τον έλεγχο πραγµατικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι οι ∆ιευθυντές – ∆ιοικητες των ∆ιευθύνσεων –Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ, που εδρεύουν σε όλη την Επικράτεια.
    Οι υπερωρίες αυτές θα καλύψουν αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες: 
           α. Στρατιωτικών Νοσοκοµείων, Τάγµατος Επικοινωνιών - Πληροφορικής ΓΕΕΘΑ, Εργοστασίου Παραγωγής Οξυγόνου του 691 ΒΕΒ, Τ/ΓΕΕΘΑ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση. 
           β. Στρατιωτικών Εργοστασίων στελεχωµένων µε µειωµένο τεχνικό προσωπικό, εξαιτίας των συνεχών αποχωρήσεων, λόγω συνταξιοδότησης, και µη αναπλήρωσής του. 
           γ. Μειζόνων Σχηµατισµών και Επιτελικών Γραφείων, των οποίων το πολιτικό προσωπικό, καλύπτει αυξηµένες, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
           δ. Τ/ΓΕΕΘΑ, Τ/ΓΕΣ, Μεταφορικών Μονάδων, Αποθηκών Βάσεως Υλικού Πολέµου και Εφοδιασµού Τροφίµων - Καυσίµων των οποίων οι υπάλληλοι οδηγοί κινούνται σε όλη την επικράτεια για τη µεταφορά προσωπικού, τροφίµων, υλικών, καυσίµων, πυροµαχικών κ.λ.π. 
           ε. Στρατιωτικών Σχολών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες, ανάλογα µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης. 
         στ. Στρατιωτικών Λεσχών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες.
           ζ. Υπηρεσιών – Μονάδων του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, των οποίων το προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτει έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός του κανονικού ωραρίου.
    Για να μην παρεξηγηθούμε ως υποστηρικτές της θεωρίας “να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα”. Ορθώς οι εργαζόμενοι λαμβάνουν υπερωρίες αφού τις δουλεύουν. Μήπως όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση και για τους εργαζόμενους στρατιωτικούς;
    Ιδού η απόφαση:

Κρίμα, μόνο οι ραφτάδες έμειναν στην απέξω !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου