Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

6.Ἡ Πολιτεία ἀπαγορεύει σέ ἰατρούς νά προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς τίς ὑπηρεσίες τους!

ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ

Το έστειλε ο Γιώργος Ματθαίου
    Θεώρησα στοιχειώδη ὑποχρέωσή μου ὡς γιατρός νά προσφέρω δωρεάν τις ὑπηρεσίες μου σε ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώπους μου στό Κοινοτικό Πολυιατρεῖο τοῦ Ἁγ. Στεφάνου.
    Μετά ἀπό 10μηνο παρουσία μου ἐκεῖ ἔμαθα τυχαίως, ὅτι ὡς συνταξιοῦχος ἰατρός δέν εἶχα αὐτό τό δικαίωμα και διέτρεχα τόν κίνδυνο νά συρθῶ στά δικαστήρια ... γιά τήν ἀνιδιοτελῆ μου προσφορά, ἡ ὁποία μάλιστα γινόταν ὄχι στήν ἰδιωτική μου κατοικία ἀλλά σέ κοινόχρηστο, ἐπίσημο, δημοτικό χῶρο.
    Ζήτησα καί βρῆκα τό σχετικό ἔγγραφο καί ἰδού:
"'Ιατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν" ἀρ. πρωτ. 25191/14-10-2011 
"... θα πρέπει να μη γίνεται δεκτή η εθελοντική παροχή ιατρικν υπηρεσιν πό συνταξιούχους (από το ΤΣΑΥ) ιατρούς,.. κλπ)
    Ἀνήκουστο!
    Ἐπιτρέπεται νά βγαίνουν ἔξω ἀπό τίς φυλακές καί νά περπατοῦν ἐλεύθεροι οἱ φονιάδες, οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν, οἱ παιδεραστές, κλπ. Ἀναστέλλεται ἠ προφυλάκιση, μετά ἀπό χρηματική ἐγγύηση, αὐτῶν πού κατάκλεψαν το Δημόσιο.
    Καί δέν ἐπιτρέπεται σέ ιατρό (Καρδιολόγο!) ὁ ὁποῖος ἀναγκάσθηκε να κλείσει τό ἰατρεῖο του, γιά νά μή χάσει τή δεύτερή του σύνταξη, να προσφέρει δωρεάν τίς ὑπηρεσίες του στούς συνανθρώπους του σέ αὐτή την τραγική περίοδο πού διέρχεται ἡ χώρα μας.
    Ἐρωτῶ
Ἐάν συναντήσω στήν Ἐθνική ὁδό τραυματία ἀπό τροχαῖο, ἔχω τήν ἄδεια τῆς πολιτείας ... νά τόν βοηθήσω;
Δέν ντρεπόμαστε!!!
Κωνσταντίνος Ἐρρίπης, καρδιολόγος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου