Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


ΜΗΝΙΑΙΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Νικόλαος  Ζαρκάδας Υποστράτηγος  ε.α.  
    Τελευταία κοινοποιήθηκαν τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Πληρωμής Σύνταξης του μήνα Ιανουαρίου 2019. Σε αυτά αναγράφονται λεπτομερώς τα ποσά των τμημάτων της σύνταξης, ήτοι εθνικής, ανταποδοτικής και προσωπικής διαφοράς. Δεν περιγράφονται όμως πως προκύπτει το ποσό της ανταποδοτικής, δεδομένου ότι ελλείπουν εκ των τριών οι δύο συντελεστές αυτής, ήτοι οι συντάξιμες αποδοχές και το ποσοστό αναπλήρωσης.
    Σχετικά με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών έχουν δημιουργηθεί πολλές ερωτήσεις στους παλαιούς συνταξιούχου, οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις 2287 και 2288/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας {ΣτΕ} κρίθηκαν αντισυνταγματικές και συνεπώς ανίσχυρες να εφαρμοσθούν διατάξεις των  νόμων 4051/2012 {ΦΕΚ 40Α΄} και 4093/2012 {ΦΕΚ 222Α΄} με τις οποίες προβλέπονταν και είχαν εφαρμοσθεί από το έτος 2012 αντίστοιχα μείωση για τις συντάξεις κατά 12% που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ, κράτηση από 5% έως 20% για το συνολικό ποσό ή αθροίσματος σύνταξης άνω των 1.000 ευρώ και κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.
    Παρά τις παραπάνω αποφάσεις του, το ΣτΕ με τις τελευταίες αποφάσεις επί διατάξεων του νόμου 4387/2016 {ΦΕΚ 85Α΄} δεν έλαβε υπόψη του τις αντισυνταγματικές μεταβολές – περικοπές των συντάξεων και καθόρισε για τους παλαιούς συνταξιούχους ως συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμογής των συντάξεων τους από 1.1.2019, αυτές που ίσχυαν την 31.12.2014.
    Ο καθορισμός ως συντελεστού αναπροσαρμογής των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων – αποστράτων αξιωματικών των συντάξιμων αποδοχών της 31.12.2014 είναι αντίθετος και με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016, με τις οποίες καθορίζεται ότι “Μέχρι 31.12.2018 οι συντάξεις……συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος, που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014……” {παρ. 2α άρθρου 14}.
    Κατά την χρονική περίοδο των τεσσάρων ετών 2014 – 2018 αποδόθηκε στους παλαιούς συνταξιούχους – αποστράτους αξιωματικούς, ως εφάπαξ {άρθρο 15 νόμου 4575/2018 – ΦΕΚ 192Α΄} το υπόλοιπο 50% της υπ’ αριθ. 2192/2014 απόφασης του ΣτΕ, με την σαφή και  ρητή εντολή της οποίας οι συντάξιμες αποδοχές να επανέλθουν ως   είχαν την 31.7.2012.
    Αυτό όμως δεν έγινε και οι συντάξιμες αποδοχές παρέμειναν όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί με την αρχική χορήγηση του 50%  της ιδίας απόφασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 86 του  νόμου 4307/2014 {ΦΕΚ 246Α΄} και οι οποίες, σήμερα, αποτέλεσαν συντελεστή προσδιορισμού του τμήματος της ανταποδοτικής σύνταξης από 1.1.2019.
    Η απόφαση της μη αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών μετά την 31.12.2014 είναι άδικη και καταχρηστική και αντίθετη προς τις συνταγματικές αρχές του κοινωνικού κράτους, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Διοίκηση του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης.
    Ομοίως χαρακτηριστικό των μηνιαίων σημειωμάτων της σύνταξης είναι η συνέχεια διατήρησης σε ισχύ μιας άλλης κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {ΕΑΣ}, η οποία έχει κριθεί αντισυνταγματική με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
    Μετά την περιγραφή των παραπάνω είναι επιβεβλημένο και δίκαιον, όπως, η παράμετρος “συντάξιμες αποδοχές” για την αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης από 1.1.2019, τροποποιηθεί και υπολογισθεί την 31.12.2018 με την απαραίτητη προϋπόθεση προηγουμένως να επέλθουν οι σχετικές μεταβολές συνέπεια της ολοκλήρωσης και της συνολικής εφαρμογής της υπ’ αριθ. 2192/2014 απόφασης του ΣτΕ.
    Η συμπλήρωση των μελλοντικών σημειωμάτων πληρωμής της σύνταξης με τις παραμέτρους συντάξιμες αποδοχές και ποσοστά αναπλήρωσης δεν δύναται να αντικαταστήσει τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων {άρθρο 66 ΠΔ 169/2007 – ΦΕΚ 210 Α΄} διοικητικές πράξεις συνταξιοδότηση, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για το Δημόσιο.
    Προς άρση όλων των αμφιβολιών θεωρείται απαραίτητο και αναγκαίο όπως οι συνταξιοδοτικές πράξεις αναρτηθούν και είναι διαθέσιμες σε όλους τους συνταξιούχους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μερίδα {πορισματικό έγγραφο από 24.6.2019 ΣτΠ}. Μια τέτοια απόφαση της Διοίκησης απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατικής διαδικασίας και τα χρονοβόρα αντιοικονομικά ένδικα μέσα.

1 σχόλιο:

  1. Πολλή κατατοπιστική η ανάλυση του αγαπητού κ. Ζαρκάδα. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση, για δέουσες ενέργειες, της ΕΑΑΣ και της ΠΟΣ. Συγχαίρω τον κ. Ζαρκάδα. Είμαι βέβαιος ότι την έχει στείλει στις προαναφερθείσες Ενώσεις.

    ΑπάντησηΔιαγραφή