Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Πιστεύω τῷ φίλῳΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πιστεύω τῷ φίλῳ
Ανδρέας Μελεζιάδης
    Εκεί που ‘’πάλευα’’ τους μύθους του Αισώπου στα αρχαία ελληνικά, μου έρχεται στο μυαλό μου το πρώτο ανάγνωσμα στην αρχαία ελληνική που διάβασα και διδάχτηκα. Ναι, καλά καταλάβατε, πρόκειται από το Αναγνωστικό της Α΄Γυμνασίου προ αμνημονεύτων ετών ( 1961) όταν ήμουν μαθητής.
    Έψαξα και το βρήκα, καθόλου δύσκολα ομολογώ, και σας το βάζω παρακάτω, για αναμόχλευση αναμνήσεων, αλλά και για ανάμνηση διδαχών.
    Μία ένσταση έχω μόνο, για τυπικούς λόγους. Αναφέρεται στο βιβλίο της Α΄Γυμνασίου του Γεωργίου Ζούκη, που εκδόθηκε το 1964. Όμως, ήταν στο βιβλίο του ΟΕΣΒ ( Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων ) που μετονομάστηκε σε ΟΕΔΒ. Ψάχνοντας, με συνδυασμό μνήμης και στοιχείων,
διαπίστωσα ότι το συγκεκριμένο βιβλίο του 1964, ήταν ανατύπωση του πανομοίου του 1954.
    Τότε βέβαια, το 1954 από το 1964 απείχε πολύ, τώρα όμως φαίνεται πολύ λίγο
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ !
1. Ὁ πιστὸς φίλος.
Πιστεύω τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις. ῾Ο φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν  φίλων  λόγοις  ἀεὶ  πιστεύομεν.  Εἰ  κινδυνεύετε,  ὦ φίλοι,  τοὺς  τῶν  ἀνθρώπων  τρόπους  γιγνώσκετε·  οἱ  μὲν γὰρ ἄπιστοι φίλοι οὐ μετέχουσι τοῦ κινδύνου, οἱ δὲ πιστοὶ συγκινδυνεύουσι  τοῖς  φίλοις.  Πιστοῖς  φίλοις  μᾶλλον  ἢ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ πιστεύομεν. Οἱ ἀγαθοὶ ἄνθρωποι καὶ ἐν κινδύνοις ἀεὶ ἀγαθὸν ἔχουσι θυμόν· τῷ γὰρ θεῷ πιστεύουσιν. ῏Ω φίλε, ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους οὐ λείπει. Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ πλούτῳ μᾶλλον ἢ τῷ θεῷ πιστεύουσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου