Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

2.“Ταρίφα” σε φορείς και ιδιώτες για τη χρήση των χώρων του νέου δημαρχείου

ΕΔΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.“Ταρίφα” σε φορείς και ιδιώτες για τη χρήση των χώρων του νέου δημαρχείου
makthes.gr
    "Ταρίφα" από εκατό έως διακόσια ευρώ επιβάλλει στο εξής ο δήμος Θεσσαλονίκης για τη χρήση των αιθουσών του νέου δημαρχιακού μεγάρου από ιδιώτες και φορείς της πόλης που επιθυμούν να οργανώσουν σε αυτές διάφορες εκδηλώσεις.
    Η διάθεση των αιθουσών του νέου δημαρχείου έναντι αντιτίμου κι όχι δωρεάν, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς κάθε φορά που οι χώροι χρησιμοποιούνται προκύπτει ένα οικονομικό κόστος για τον δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει να κάνει από τις δαπάνες που απαιτούνται για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού μέχρι το κόστος φωτισμού, ηχητικών καλύψεων ή ακόμη και καθαριότητας.
    Το αντίτιμο που θα καλούνται στο εξής να πληρώνουν όσοι θέλουν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων αιθουσών του νέου δημαρχείου καθορίστηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης στην τελευταία συνεδρίασή της υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής Κωνσταντίνου Ζέρβα.
    Όπως αποφασίστηκε, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημαρχείου, όπως και το φουαγιέ του κεντρικού κτιρίου, θα διατίθενται σε δημόσιους φορείς, συλλόγους και σωματεία έναντι
150 ευρώ και σε επαγγελματίες - ιδιώτες έναντι 200 ευρώ. Οι αντίστοιχες χρεώσεις για το φουαγιέ στον όροφο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το εξωτερικό αμφιθέατρο και για την αίθουσα του νερού καθορίστηκαν σε 100 και 150 ευρώ. Ειδικά η αίθουσα του νερού δεν θα διατίθεται τις Τετάρτες, οπότε χρησιμοποιείται για την τέλεση πολιτικών γάμων, φυσικά χωρίς χρέωση για τα ζευγάρια.
    Σύμφωνα με τον κανονισμό που ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίασή της η οικονομική επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης, ειδικά για τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες η διάθεση των χώρων θα γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και με αυξημένο τίμημα κατά 50 ευρώ. Οι χώροι του δημαρχείου θα διατίθενται δωρεάν στις δημοτικές υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις του δήμου, όπως επίσης στις δημοτικές παρατάξεις, στους συλλόγους των δημοτικών υπαλλήλων, στα σχολεία κι όταν πρόκειται για δράσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου