Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Μηνιαία ενημερωτικά σύνταξης


Μηνιαία ενημερωτικά σύνταξης
http://www.hellasmil.gr/
  Την Τρίτη 8 Οκτ. 2019, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ Βασίλης Νικολόπουλος, είχε συνεργασία στον ΕΦΚΑ, με θέμα τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, με αφορμή περιπτώσεις συναδέλφων, που τους έχουν γίνει  λάθη υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης.
    Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ πρότεινε να περιληφθεί στο μηνιαίο σημείωμα η ανάλυση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, να φαίνονται δηλ. οι συντάξιμες αποδοχές και το ποσοστό αναπλήρωσης, αναλόγως των συντάξιμων ετών.
    Στις 10 Οκτ. ενημερώθηκε η ΠΟΣ, ότι τα νέα σημειώματα που θα αναρτηθούν θα έχουν την ανάλυση της ανταποδοτικής σύνταξης (συντάξιμες αποδοχές και το ποσοστό αναπλήρωσης). Επομένως προτείνεται η αναμονή υλοποίησης της πληροφορίας και στη συνέχεια να γίνει έλεγχος σωστής εφαρμογής των στοιχείων.
Ξαναδείτε τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019.
      Άμεση ενέργεια από τον ΕΦΚΑ. Όπως έγκαιρα είχε ενημερώσει η ΠΟΣ, στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, κατόπιν σχετικής πρότασης της, θα φαινόταν η ανάλυση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης.
    Όπερ και εγένετο.
    Και μάλιστα με τέτοια ταχύτητα που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο (εντός 8 ημερών από την κατάθεση της πρότασης). Περιλαμβάνεται πλέον ο συντάξιμος μισθός με την 12/5/2016, επί του οποίου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.. .
    Επομένως μπορείτε να κάνετε έλεγχο αν έχει ληφθεί υπόψη το σωστό ποσό συντάξιμου μισθού (συντάξιμες αποδοχές που φαίνονται στην τελευταία τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη του καθενός/καθεμιάς- κατά βάση της 3/3/2015) και αναλόγως να πράξετε, αν χρειάζεται ένσταση (έχει ανοίξει η σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ). Μπράβο λοιπόν στον ΕΦΚΑ και το προσωπικό που ενεπλάκη, οι οποίοι εργάζονται πράγματι από το πρωί έως το βράδυ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου