Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΑΠ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΑΠ
    Την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 και από της 11:00 ώρας πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της Ε.Α.Α.Σ. νομού Θεσσαλονίκης η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών και φίλων του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Π.Σ.Α.Π.
    Μετά τον έλεγχο απαρτίας και τον σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του Παραρτήματος, ο Αντιπρόεδρος και Γραμματέας αυτού παρουσίασε περιληπτικά τις κύριες δραστηριότητες, εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες του περασμένου χρόνου.
    Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση του οικονομικού απολογισμού από τον ταμία του Παραρτήματος, τον οποίο είχε εγκρίνει η Εξελεγκτική Επιτροπή.
    Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έκλεισε ο Πρόεδρος, ο οποίος ευχαρίστησε την Ε.Α.Α.Σ. Θεσσαλονίκης, παρόντος του Προέδρου της, για την φιλοξενία που μας παρέχει στα γραφεία της και επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι το στοίχημα της ενότητας, της προσέλευσης και της συμμετοχής των συναδέλφων είναι στοίχημα προόδου και επιτυχίας του Συνδέσμου Πεζικού.
    Στη συνέχεια με τη μέριμνα και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, που ορίστηκε, διενεργήθηκαν μέχρι της 13:00 ώρας οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου, τόσον του Κεντρικού εδρεύοντος στην Αθήνα, όσον και του Παραρτήματος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
    Προσήλθαν και εψήφισαν σαράντα δύο {42}. Αυθημερόν έγινε καταμέτρηση και συντάχθηκαν ονομαστική κατάσταση και πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή.
    Την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018, με μέριμνα του πλειοψηφήσαντος μέλους, συγκεντρώθηκαν τα εκλεγέντα μέλη, στον ίδιο χώρο, και συγκροτήθηκαν σε σώμα τα όργανα διοίκησης του Παραρτήματος ως εξής:
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Υπτγος ε.α.     Ζαρκάδας Νικόλαος,               Πρόεδρος
Αντγος ε.α.      Φωτιάδης Ιωάννης,                 Αντιπρόεδρος
Αντγος ε.α.      Βογιατζόγλου Θεμιστοκλής, Έφορος Δημ. Σχέσεων
Υπτγος ε.α.     Μπερβερίδης Λάζαρος,                      Γραμματέας
Ανχης  ε.α.      Ψωμιάδης Ελευθέριος,                       Ταμίας
Σχης     ε.α.      Βαλασίδης Δημήτριος,                       Μέλος
Υπτγος ε.α.     Θεοδωρακόπουλος Χρίστος,             Μέλος
Β. Αναπληρωματικά  Μέλη
Υπτγος ε.α.     Ζυμπερδίκας Φώτιος
Υπτγος ε.α.     Μαρουδής Ελευθέριος
Γ. Εξελεγκτική  Επιτροπή
Υπτγος ε.α.     Γεωργίου Γεώργιος
Υπτγος ε.α.     Παπαγρηγορίου Κων/νος
Σημείωση: Ο Σχης {ΠΖ}ε.α. Καλταβερίδης Παναγιώτης, που ήταν μεταξύ των εκλεγέντων, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.
    Κλείνοντες τις εργασίες τονίστηκε η αδήριτη ανάγκη ότι χρειάζεται όλοι μας να προχωρήσουμε με πνεύμα συναδελφικής συνεργασίας και αλληλεγγύης και ενωμένοι να συνεχίσουμε την πορεία του Συνδέσμου μας χωρίς να επιστρέφουμε στον παρελθόν και ανασύρουμε μνήμες.
    Η βασική και μοναδική επιδίωξή μας είναι “η διατήρηση της μνήμης και η απότιση φόρου τιμής στους θυσιασθέντες αξιωματικούς και οπλίτες του όπλου της δόξας, του αίματος και της θυσίας, του ένδοξου Πεζικού”.
Θεσσαλονίκη    30  Οκτωβρίου   2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
         Ο  Πρόεδρος                                                      Ο  Γραμματέας
   Νικόλαος  Ζαρκάδας                                          Λάζαρος  Μπερβερίδης
    Υποστράτηγος ε.α.                                              Υποστράτηγος  ε.α.                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου