Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

Περισσότερους από 400 ειδικούς στην αρχαιολογική έρευνα θα απασχολήσει ο ΤΑΡ κατά την κατασκευή του έργουΠερισσότερους από 400 ειδικούς στην αρχαιολογική έρευνα θα απασχολήσει ο ΤΑΡ κατά την κατασκευή του έργου
alexpoli.gr
    Πιστός στη δέσμευσή του να προστατεύει την ελληνική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά, ο ΤΑΡ ανακοινώνει ότι οι εργολήπτριες εταιρείες του απασχολούν τη στιγμή αυτή στα εργοτάξιά τους περισσότερους από 40 αρχαιολόγους και ειδικευμένους εργάτες, ενώ 70 ακόμη άτομα αναμένεται να προσληφθούν στο άμεσο μέλλον.
    Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων, αυτοί οι ειδικοί έχουν αναλάβει τον ρόλο να εποπτεύουν και διερευνούν τις εργασίες εκσκαφής και εξασφάλισης δικαιώματος διέλευσης, ενώ αναλαμβάνουν επίσης το έργο διάσωσης τυχόν ευρημάτων. Μία τέτοια περίπτωση καταγράφηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Αλβανία, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σκράπαρης, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη. Συνολικά, μέχρι το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 400 αρχαιολόγοι και ειδικευμένοι εργάτες θα έχουν απασχοληθεί στο έργο.
    Ήδη από τα πρώτα κιόλας βήματα της υλοποίησής του, ο ΤΑΡ όχι μόνο εξέφρασε τη δέσμευσή του να προστατεύει το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά των περιοχών που επηρεάζονται από το έργο, αλλά κατέγραψε επίσης τις προθέσεις του σε επίσημα κείμενα και πράξεις, ενώ προχώρησε και στην υλοποίησή των δεσμεύσεών του. Πιο συγκεκριμένα, ο ΤΑΡ:
      – τηρεί την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) που έχει εκπονήσει
      – διεξήγαγε εκτεταμένη μελέτη της Υφιστάμενης Κατάστασης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την περιοχή υλοποίησης του έργου ΤΑΡ στην Ελλάδα, η οποία περιέχεται στην πλέον ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από την ελληνική Πολιτεία.
      – ταυτοποίησε και κατέγραψε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τις περιοχές δυνητικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τα μνημεία των κοινοτήτων της Βορείου Ελλάδας που επηρεάζονται από το έργο.
      – ανέπτυξε Σχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο και εφάρμοσε με επιτυχία στην περίπτωση του ευρήματος που ανασκάφηκε στην Αλβανία.
      – εκπαιδεύει το προσωπικό και τους αναδόχους του ώστε να ενεργούν άμεσα, αποτελεσματικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή κατά την εκσκαφή αρχαιολογικών ή άλλων ευρημάτων.
    Η Ελλάδα συνιστά ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή του έργου (καλύπτοντας 550 χλμ από τα συνολικά 878 χλμ του αγωγού) και μία περιοχή που μετρά χιλιετίες ιστορίας και παράδοσης. Κατά συνέπεια, αναγνώριση των υποχρεώσεων του έργου απέναντι στις τοπικές κοινότητες που επηρεάζονται από τον αγωγό, σημαίνει επίσης εφαρμογή ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας των ελληνικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Ο ΤΑΡ καταβάλλει κάθε προσπάθεια να θεωρείται μέλος των τοπικών κοινωνιών που φιλοξενούν το έργο. Επομένως, θεωρεί καθήκον, όχι μόνο να προστατεύει την κληρονομιά τους, αλλά και να υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στη διατήρηση του παρελθόντος και του πολιτισμού τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου