Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
            Τον μήνα Μάιο ψηφίστηκε ο Ν.4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α΄} με τις διατάξεις του οποίου αποδεσμεύονται οι συντάξεις των στρατιωτικών από τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας {ΕΔ και ΣΑ}.
    Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως ακολούθως “Από 1-01-2017 οι τακτικοί και μετακλητοί λειτουργοί του δημοσίου ……καθώς και τα στελέχη των ΕΔ, ΣΑ και του Πυροσβεστικού Σώματος …….υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης” {παρ. 1α άρθρου 4} και “Ειδικά για τα στελέχη ΕΔ και ΣΑ ……τίθεται σε ισχύ από 1-07-2016” {παρ. 4 άρθρου 6}.
    Με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι συντάξεις των αποστρατευόμενων – συνταξιούχων αξιωματικών από 1-07-2016 αποδεσμεύονται από τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους των αντιστοίχων βαθμών και δεν θα υπολογίζονται ως ποσοστό των συντάξιμων αποδοχών {άρθρο 34 Π.Δ.169/2007 ΦΕΚ 210 Α’}, αλλά ως άθροισμα της Εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης {άρθρα 7 και 8 αντίστοιχα του νόμου}.
    Οι τελευταίες Κυβερνήσεις έχουν θέσει τους στρατιωτικούς “υπό διωγμόν” δεδομένου ότι αρχικά με το Ν.3865/2010 {ΦΕΚ 120 Α΄} υπήγαγαν αυτούς από 1-01-2011 υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ και τώρα με το Ν.4387/2016 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης {ΕΦΚΑ}.    Με τους παραπάνω νόμους καταστρατηγείται μια παράδοση εκατόν πενήντα και πλέον ετών. Είναι γνωστόν, ότι μετά την απελευθέρωση της χώρας υπό τον τουρκικό ζυγό, ο πρώτος νόμος “περί Συντάξεωνήταν ο ΣΕ΄ της 19ης Αυγούστου 1852 και αφορούσε αποκλειστικά τις στρατιωτικές συντάξεις.
    Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου εξεδόθη πληθώρα συνταξιοδοτικών νόμων, προκειμένου ο θεσμός των συντάξεων ν’ ανταποκρίνεται στα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα και στις απαιτήσεις της δημόσιας υπηρεσίας. Σε όλους αυτούς τους νόμους παρέμεινε και διατηρήθηκε, μέχρι σήμερα, η ιδιαίτερη μισθολογική και συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των στρατιωτικών και όλοι σεβάστηκαν τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματός τους, της εθνικής αποστολής και των δυσμενών συνθηκών υπηρεσίας και διαβίωσης αυτών.
    Με την υπαγωγή των στρατιωτικών τόσον στον κλάδο κύριας σύνταξης στο Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ όσον και για την συνταξιοδότηση  στον ΕΦΚΑ η διοίκηση καταστρατηγεί και δεν εφαρμόζει την νομολογία του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας {αποφάσεις  ΣτΕ  2192/2014,  1128/2016}. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι οι στρατιωτικοί τελούν υπό ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς, που συνεπάγεται αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις και δικαιολογείται η ειδική μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση, την οποία διαχρονικά επεφύλαξε ο κοινός κοινοβουλευτικός νομοθέτης.
    Η ειδική αυτή αντιμετώπιση απορρέει έμμεσα από την ιδιαίτερης σημασίας της εκ του Συντάγματος {άρθρου 45} αποστολής τους, η οποία δικαιολογεί εξάλλου και τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών τους δικαιωμάτων {παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 3 άρθρου 29} και παρέχει μια πρόσθετη θεσμική εγγύηση για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους ενισχύοντας το ηθικό και αυξάνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ικανότητα και το αξιόμαχον των ΕΔ.
    Σήμερα η Πολιτεία με τις προμνημονευόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών με διακεκριμένα, διαφορετικά, ιδιαίτερα και ειδικά καθήκοντα, αλλά και αποστολή αντιμετωπίζει ενιαία ως ένα αποκλειστικό και μόνον οικονομικό μέγεθος, από το οποίο δεν εξαιρούνται οι στρατιωτικοί. Κατατάσσει αυτούς σε κατηγορίες εργαζομένων, χωρίς ν’ αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των ειδικών συνθηκών εργασίας, υπηρεσίας διαβίωσης, περιορισμών, δεσμεύσεων, αποστολής και επικινδυνότητας των καθηκόντων τους.
    Προς αποκατάσταση της ιδιαιτερότητας και διατήρηση του κύρους της αποστολής τους  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι: όπως οι στρατιωτικοί {στελέχη ΕΔ, ΣΑ και Πυροσβεστικού} εξαιρεθούν της υπαγωγής στο ενιαίο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ και συνεχίσουν να διέπονται από ειδική μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση.
    Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

1 σχόλιο:

  1. και μετα απ αυτο εμεις τι κανουμε? ; κ αρχηγοι σε πολυ λιγο χρονο θα ειστε συνταξιουχοι των 1500 ευρω. τετια ξεφτιλα.Δεν σας νοιαζει? καλα να παθετε τοτε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή