Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

6.Νέες αλλαγές στο σύστημα των αποδείξεων

6.Νέες αλλαγές στο σύστημα των αποδείξεων

    Στο 10% του εισοδήματος, έναντι 25% για το 2013, θα πρέπει να φτάσουν οι αποδείξεις που θα συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι το 2014, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το ανώτατο όριο παραμένει στα 10.500 ευρώ.
    Όπως αναφέρει η τροπολογία «ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματός του. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των 10.500 ευρώ.
    Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%».

    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων, ο τρόπος επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογούμενων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών».
Παράδειγμα υπολογισμού προστίμων
    Για εισόδημα 25.000 ευρώ το 2014 θα απαιτούνται αποδείξεις ύψους 2.500 ευρώ. Εάν προσκομιστούν αποδείξεις 1.500 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 220 ευρώ (2.500 - 1.500=1000 Χ 22%=220).
    Οσον αφορά τις αποδείξεις που θα «περνάνε» στην Εφορία στη διάταξη αναφέρεται ότι αυτές θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Δεδομένου ότι το ποσοστό του ύψους των αποδείξεων που θα πρέπει να κατατίθενται μίκρυνε κατά 15% το πιθανότερο είναι ότι οι δαπάνες για τις οποίες θα απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων θα έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών. Με απλά λόγια το πιθανότερο είναι ότι δεν θα περνάνε οι αποδείξεις από τα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτές από κομμωτήρια, γιατρούς, δικηγόρους και εστιατόρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου