Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

29η Μαΐου 1453: Ο τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου προτρέπει και σήμερα:


29η Μαΐου 1453: Ο τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου προτρέπει και σήμερα:
΄΄…παρακαλῶ ὑμᾶς ἵνα στῆτε ἀνδρείως καὶ μετὰ γενναίας ψυχῆς…..΄΄
Αντγος (εα) Θεόκλητος Ρουσάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου