Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

8.Νέος υπολογισμός των αναδρομικών8.Νέος υπολογισμός των αναδρομικών
Κώστας Αττίας
■ Μπλόκο στην υπουργική απόφαση από τους αποστράτους. 
■ Το συντονιστικό των ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας αίτηση για την ακύρωση της Κοινής Αποφάσεως ΥΠ0ΙΚ και ΥΠΕΘΑ
    Το συντονιστικό των ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ κα­τέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας αί­τηση για... την ακύρωση της υπ’ αριθμ, 2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014/ (ΦΕΚΒ 3093/18-11-2014) Κοινής Αποφάσεως του υπουργού Οικονομι­κών, του υπουργού Εθνικής Άμυνας, του υπουργού Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη σταδιακή «αποκατάσταση» ζητώντας την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ. Ταυτόχρονα, η ΕΑΑΝ, που σε κά­θε ευκαιρία θυμίζει πως αριθμεί 14.300 μέλη. με παρέμβαση της στη Διεύθυνση Στρατιωτικών Συντάξε­ων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σημειώνει πως ούτε το «σταδιακό» 50% τελικά δεν έφτασε στους αποστράτους, αφού τα μέλη της έλαβαν από 1 έως 40 ευρώ, πράγμα που οφείλεται στο γεγονός πως η εν λόγω «αύξηση» υπολογίστηκε στις μεικτές αποδοχές των στελεχών αυτών, με αποτέλεσμα να υποστούν τις μειώσεις των επιπλέον κρατήσεων 10%, 15% και 20% επί του συνόλου των αποδοχών του ν. 4093/2012, που -όπως σημειώνουν οι απόστρατοι- έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣτΕ
    Επιπροσθέτως, δε, έχασαν λεφτά και από τις μει­ώσεις των 3986/11, 4002/11, 4024/11 και 4051/12, που είχαν ως αποτέλεσμα οι απόστρατοι να υποστούν υπερβολικές κρατήσεις-μειώσεις και εισφο­ρές. Κάτι που συνεπάγεται και πως, τελικά, τα προϋπολογισθέντα ποσά ως επιβάρυνση του κρατικού προ­ϋπολογισμού προφανώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πράγμα όμως που δεν έχει πληροφορηθεί η κοινωνία, η οποία μένει σε εσφαλμένες αντιλήψεις τις οποίες δημιούργησαν διαρροές και δημοσι­εύματα του πρόσφατου παρελθόντος. 
Με «τυχαίο» σύστημα η «αποκατάσταση»; 
    Οι απόστρατοι, μάλιστα, τονίζουν και πως έχει πα­ρουσιαστεί το ανεξήγητο φαινόμενο στις αναδρομικές αποδοχές των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ να υπάρχουν απόστρατοι με ίδια δικαιώματα, ίδιες υποχρεώσεις και ίδιο τρόπο αποστρατείας που εμφανίζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα αναγραφόμενα ποσά. Άλλοι στο ενημερωτικό σημείωμα του Ιανουάριου του 2015 δεν έχουν καθόλου αναδρομικές αποδοχές, ενώ άλλοι, προχωρώντας στην αποφορολόγηση των αποδοχών τους (έξι μηνών) και αφαιρώντας από τη σύνταξη τα αναδρομικά, ανακάλυψαν ακόμα και μείωση των μη­νιαίων αποδοχών τους σε σχέση με αυτές που λάμβαναν πριν από την εφαρμογή του ν. 4093/2012. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου