Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ


ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ: Ε.Α.Α.  ΣΤΡΑΤΟΥ
            ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
                                         ΑΘΗΝΑ
Θεσσαλονίκη  26 Αυγούστου   2019
ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Κύριε Πρόεδρε,
    Τον μήνα Μάρτιο ψηφίστηκε ο νόμος 4603/2019 {ΦΕΚ 48 Α΄} με τις διατάξεις του οποίου και συγκεκριμένα του άρθρου 67 καθορίζεται ότι “τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογενείας καταργούνται. Να ελέγχουν και διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο……αναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το προκύπτει η ταυτοποίηση”.
    Παρά την παραπάνω ρητή και σαφή διάταξη τα Στρατιωτικά φαρμακεία σε εφαρμογή της από 25.5.2005 {ΦΕΚ 827 Β΄} απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τη διάθεση φαρμάκων σε μέλη οικογενείας και έμμεσα ασφαλισμένα, όπως την σύζυγο, ζητούν να παρουσιάζουν ότι είναι κάτοχοι βιβλιαρίου νοσηλείας των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 της προμνημονευομένης απόφασης.
    Προς άρση της σύγχυσης και αποφυγή της καταστρατήγησης του νόμου π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  όπως η σχετική ένδειξη διάθεσης φαρμάκων περιλαμβάνεται στην “Κάρτα μέλους οικογένειας ε.α. στρατιωτικού”, η οποία χορηγείται από την Ε.Α.Α.Σ.
    Αυτό δύναται να μνημονεύεται στην περιγραφή της υπεύθυνης δήλωσης, ότι ήσαν και συνεχίζουν κάτοχοι βιβλιαρίου νοσηλείας Υ.Ε.Θ.Α.
    Παρακαλώ για τις, κατά την κρίσης σας, αποφάσεις και ενέργειες.
    Ευχαριστώ. 
                                                Με  Τιμή 
Νικόλαος  Ζαρκάδας
Υποστράτηγος  ε.α.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου