Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ 1ου Τριμ.2019


Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ 1ου Τριμ.2019
    Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :
    Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 13-09-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 27-09-2019.
    Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Με την ένδειξη Φορ. Ενημ. για ΒΟΕΑ
                                                         Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
                                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου