Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 49. Το κατσίκι και ο λύκος .ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 49. Το κατσίκι και ο λύκος .
    Μιά φορά και έναν καιρό, ένα κατσίκι ανέβηκε επάνω σε μία σκεπή.
    Από εκεί κοντά, πέρασε ένας λύκος. Μόλις τον είδε το κατσίκι, ασφαλές πάνω στη σκεπή, άρχισε να τον κορο’ι’δεύει.
    Τότε, ο λύκος του είπε.
’Τι να σου κάνω, δεν με κορο’ι’δεύεις εσύ, αλλά ο τόπος στον οποίο βρίσκεσαι’’.
Απόδοση από το πρωτότυπο Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Ἔριφος ἐπὶ δώματος ἑστὼς καὶ λύκος
    Ἔριφος ἐπὶ τινος δώματος ἑστώς, ἐπειδὴ λύκον παριόντα εἶδεν, ἐλοιδόρει καὶ ἔσκωπτεν αὐτόν. Ὁ δὲ λύκος ἔφη·
    Ὦ οὗτος, οὐ σύ με λοιδορεῖς, ἀλλ᾿ ὁ τόπος...
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις καὶ ὁ τόπος καὶ ὁ καιρὸς δίδωσι τὸ θράσος κατὰ τῶν ἀμεινόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου