Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

« Η στρατηγική επικοινωνία ως μέσο στρατηγικής και συντελεστής ήπιας ισχύος» ( Διάλεξη)« Η στρατηγική επικοινωνία ως μέσο στρατηγικής και συντελεστής ήπιας ισχύος» ( Διάλεξη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου