Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Από το 2010 έως το 2017 η σωρευτική ζημία στην Ελλάδα ήταν 477 δισ. ευρώ και έναντι της ζημίας αυτής δανειστήκαμε 250 δισΑπό το 2010 έως το 2017 η σωρευτική ζημία στην Ελλάδα ήταν 477 δισ. ευρώ και έναντι της ζημίας αυτής δανειστήκαμε 250 δισ
Το έστειλε ο Κώστας Μίντζολης
thesecretrealtruth.blogspot.com/
    Χάσαμε 477 δισεκ. και δανειστήκαμε 250 δισεκ. που σημαίνει ότι συνολικά έχουμε δραματικά επιβαρυνθεί 720 δισεκ. γιατί το δάνειο είναι κεφάλαιο που πρέπει να επιστραφεί δεν είναι εθνικός πλούτος.....
Μεταξύ 2010 και 2017 πόση ήταν η σωρευτική ζημία στην Ελλάδα;
    Για να δοθεί μια απάντηση τεκμηριωμένη θα πρέπει να παρουσιαστούν συγκριτικά στοιχεία μεταξύ 2010 και 2017.
Ζημία από το ΑΕΠ
    Το διάστημα 2009 με 2010 το ελληνικό ΑΕΠ κυμαινόταν μεταξύ 231 και 222 δισεκ. ευρώ και το 2017 θα κινηθεί πέριξ  των 180 δισεκ ευρώ.
    Προκύπτει μια ζημία στο εθνικό πλούτο περίπου 45 με 46 δισεκ. ευρώ.
Ζημία από τις καταθέσεις
    Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στον απόγειο τους αρχές 2010 είχαν φθάσει στα 237,8 δισεκ. και στα μέσα Μαρτίου του 2017 είχαν υποχωρήσει στα 118 δισεκ. ευρώ.
    Η σωρευτική μείωση είναι της τάξης των 120 δισεκ. δηλαδή σε 7 χρόνια χάθηκαν 120 δισεκ. καταθέσεις
Ζημία από τα NPLs
    Τα NPLs δηλαδή τα προβληματικά δάνεια στις αρχές του 2010 αντιστοιχούσαν στο 10,65% του συνόλου των δανείων που τον Ιούνιο του 2010 ήταν 259,986 δισεκ. ευρώ.
    Τα NPLs δηλαδή το 2010 ήταν 27-28 δισεκ. ευρώ.
    Τα NPLs και NPEs στο σύστημα το 2017 έχουν φθάσει στα 92 δισεκ. και 109 δισεκ. αντίστοιχα.
    Η σωρευτική ζημία ήταν της τάξης των 64 δισεκ. ευρώ.
Ζημία από την απομόχλευση δανείων
    Οι τράπεζες είχαν τον Ιούνιο του 2010 συνολικά δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών στα 259,9 δισεκ. ευρώ και τον Μάρτιο του 2017 τα αντίστοιχα δάνεια έχουν μειωθεί στα 192 με 191 δισεκ. ευρώ ή μείωση 68 δισεκ. ευρώ.
    Η απομόχλευση είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για την αποδοτικότητα και κερδοφορία των τραπεζών.
Ζημία από την επένδυση του κράτους στις τράπεζες
    Συνολικά το ελληνικό κράτος δανείστηκε για να στηρίξει τις τράπεζες που κινδύνευαν με χρεοκοπία.
    Με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις το ελληνικό κράτος μέσω του Ταμείου   Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει τραπεζικές μετοχές αξίας 1,5 δισεκ. ευρώ και επένδυσε συνολικά σε κεφάλαιο και funding περίπου 40 δισεκ. ευρώ.
    Άρα η συνολική ζημία φθάνει τα 38,5 δισεκ. ευρώ.
 Ζημία από PSI+ σε τράπεζες, ομολογιούχους και Ταμεία
    Η συνολική ζημία φθάνει τα
47 δισεκ. ευρώ από το haircut των ελληνικών ομολόγων και την ακόλουθη επαναγορά buyback που επίσης ζημίωσε τις τράπεζες και τους ιδιώτες.
Ζημία από το εισόδημα και τις συντάξεις
    Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις εισόδημα και συντάξεις σωρευτικά σε ετήσια βάση μεταξύ 2010 και 2017 έχουν μειωθεί
16 δισεκ. ευρώ.
Ζημία από την μείωση της αξίας των ακινήτων
    Κατ΄ εκτίμηση η συνολική σωρευτική ζημία από την μεγάλη μείωση της αξίας των ακινήτων μεταξύ 2010 και 2017 φθάνει τα
18 δισεκ. ευρώ.
Ζημία από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
    Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2010 ήταν στα 35 δισεκ. και στις αρχές του 2017 είχαν εκτιναχθεί στα 96 δισεκ. ευρώ.
    Προκύπτει μια εντυπωσιακή επιβάρυνση 61 δισεκ. ευρώ.
Συμπέρασμα
Η ζημία από το ΑΕΠ φθάνει τα                                                  
45 με 46 δισεκ. ευρώ
Η ζημία από τις καταθέσεις φθάνει τα                                    
120 δισεκ.
Η ζημία από τα NPLs  φθάνει τα                                               
64 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από την απομόχλευση δανείων                                 
68 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από την επένδυση του κράτους στις τράπεζες        
38,5 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από PSI+ σε τράπεζες, ομολογιούχους και Ταμεία  
47 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από το εισόδημα και τις συντάξεις                             
16 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από την μείωση της αξίας των ακινήτων                   
18 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών         
61 δισεκ.
Γενικό σύνολο                                                                           
477 δισεκ. ευρώ.
    Στο διάστημα
2010 με 2017 προέκυψε μια ζημία 477 δισεκ. – ζημία και με την ευρεία έννοια του όρου – και έναντι αυτής της ζημίας δανειστήκαμε 250 δισεκ.
    Δηλαδή έχουμε χρέος 320 δισεκ.
    Ζημιωθήκαμε 477 δισεκ.
    Δανειστήκαμε 250 δισεκ.

    Και μετά διερωτάστε γιατί τα μνημόνια έχουν αποτύχει και γιατί η Ελλάδα απέτυχε να ανακάμψει τόσα χρόνια;
    Η απάντηση δίδεται από τους αριθμούς.
    Χάσαμε 477 δισεκ. και δανειστήκαμε 250 δισεκ. που σημαίνει ότι συνολικά έχουμε δραματικά επιβαρυνθεί 720 δισεκ. γιατί το δάνειο είναι κεφάλαιο που πρέπει να επιστραφεί δεν είναι εθνικός πλούτος.....
    Κοινώς είμαστε σε αδιέξοδο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου