Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Εκδήλωση για την Μακεδονία στο Λάκκωμα


Εκδήλωση για την Μακεδονία στο Λάκκωμα
http://thessbomb.blogspot.com
    Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την ονομασία των Σκοπίων, χωρίς πολιτική τοποθέτηση και κομματικές σκοπιμότητες, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων :
1. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αντωνίου "
Παναγία Σουμελά"-
2. Σύλλογος Ποντίων Ν.Μουδανιών "
Αλέξανδρος Υψηλάντης -
3. Μορφωτικός όμιλος Ποντίων Μεσημερίου "
Αργοναύτες"
4. Σύλλογος Ποντίων Λακκώματος
5. Πολιτιστικός Σύλλογος Μονοπήγαδου
6. Κ.Π.Ευμένης Καρδίας
7. Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης
8. Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Ν.Θεσ/νίκης
9. Σύλλογος Πολιτισμού Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
10. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου «
Ανέβζηγος Αροθυμία»
11. Α.Π.Σ. "
Νίκη" Μεσημερίου
12.Α.Μ.Ο.Απόλλων Κάτω Σχολαρίου
13.Λαογραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου "
Η Αρετσού"
    σε συνεργασία με πλήθος σωματείων και φορέων της ευρύτερης περιοχής
    ως θεματοφύλακες της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου μας, παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερη έκπληξη τις εξελίξεις σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω κράτος θα φέρει σύνθετη ονομασία που συμπεριλαμβάνει τον όρο
Μακεδονία (<<Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας>>), η γλώσσα αναγνωρίζεται ως <<Μακεδονική >>, ενώ η υπηκοότητα που θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα των κατοίκων θα είναι <<Μακεδόνας/Πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας>>.
    Επειδή η παραχώρηση του όρου της Μακεδονίας είναι κορυφαίο κρίσιμο εθνικό θέμα.
    Επειδή σεβόμαστε και οφείλουμε να προστατεύουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας, όπως προκύπτει και επιβεβαιώνεται από τα καταστατικά των σωματείων μας.
    Επειδή αφουγκραζόμαστε και είμαστε κοινωνοί της θέσης και της άποψης της πλειοψηφίας των τοπικών μας κοινωνιών.
    Επειδή δεν εκχωρούμε σε κανέναν την «ταυτότητά» μας.
    Επειδή η οποιαδήποτε συμφωνία που συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία-Μακεδόνας-Μακεδονικός και παράγωγα, στιγματίζουν αρνητικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Μακεδονίας.
    Επειδή η Μακεδονία είναι μια και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:
    1. Τη συστράτευση όλων μας προς έναν και κοινό σκοπό για την προάσπιση της μίας Ελληνικής Μακεδονίας,
    2. Την ενημέρωση όλων των θεσμικών φορέων για τη στάση των συλλόγων μας που εκφράζουν και τη στάση της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας,
    3. Τον προγραμματισμό και συντονισμό ειρηνικών ενεργειών και δράσεων για την προάσπιση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας,
    4. Τη σύμπλευση όλων μας με τις κινήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και επίσημων θεσμικών φορέων που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό,
    5. Την ενημέρωση των Ομοσπονδιών και των υπολοίπων Συλλόγων της πρόθεσής μας και της κοινής μας απόφασης.
ΚΑΛΟΥΜΕ:
    Τους πολίτες της , σε μια ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την Κυριακή 8 Ιουλίου, στις 8:00 μμ , στο Λάκκωμα για να δηλώσουμε την δυσαρέσκεια μας στην απόφαση και να γνωρίσουμε στους τοπικούς βουλευτές ότι ο αγώνας για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας θα είναι συνεχής.
    Τη συγκέντρωση θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι των Συλλόγων , ενώ θα μιλήσει ο Θεοφάνης Μαλκίδης διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.
Λίγα λόγια για τον ομιλητή μας Θεοφάνη Μαλκίδη
    *Ο Θε­ο­φά­νης Μαλ­κί­δης είναι δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών και μέ­λος της Διε­θνούς Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών, η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων. Γεν­νή­θη­κε στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη α­πό γο­νείς πρό­σφυ­γες α­πό την Αδρια­νού­πο­λη της Α­να­το­λι­κής Θρά­κης. Έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει, ­εκτός και ε­ντός Ελ­λά­δας, εισηγήσεις για το ζή­τη­μα της Γε­νο­κτο­νί­ας των Ελ­λή­νων και των Αρ­με­νί­ων, σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις.Για τη δρα­στη­ριό­τη­τά του στο ζήτημα της ανάδειξης της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, καθώς και θεμάτων του ελληνισμού, έ­χει τιμηθεί τό­σο στο ε­σω­τε­ρι­κό ό­σο και στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Τα κεί­με­να του Θεοφάνη Μαλ­κί­δη έ­χουν με­τα­φρα­στεί στην αρ­με­νι­κή, την αγ­γλι­κή, τη γαλ­λι­κή, την ιτα­λι­κή, την ι­σπα­νι­κή, τη ρω­σι­κή, την τουρ­κι­κή, τη ρουμανική και την αλ­βα­νι­κή γλώσ­σα. Ο ίδιος έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα βιβλία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων.
    Οι πιο πρόσφατες παρεμβάσεις του για το θέμα της Μακεδονίας
.https://www.youtube.com/playlist?list=PLGe0vmvpJYE_XDavrTyQvcB8KZ18jihlS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου