Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Αλλάζουν όλα στο καθεστώς εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του δήμου ΘεσσαλονίκηςΑλλάζουν όλα στο καθεστώς εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Θεσσαλονίκης
«Μακεδονία»
   Τα πάνω κάτω στον τρόπο εισαγωγής των παιδιών στο δίκτυο των βρεφονηπιακών και των παιδικών σταθμών του δήμου Θεσσαλονίκης φέρνει το νέο σύστημα, το οποίο καθιερώνει η δημοτική αρχή για την κατάταξη των αιτήσεων, που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους γονείς, βάσει μοριοδότησης.
   Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Καλυψώ Γούλα, επιδίωξη του δήμου Θεσσαλονίκης ήταν να διαμορφώσει ένα πλαίσιο αντικειμενικών κριτηρίων, ώστε η επιλογή των παιδιών, που φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, να γίνεται κατά έναν απολύτως διαφανή, αλλά και κατά τον δικαιότερο δυνατό τρόπο.
   Τα τελευταία χρόνια, όπως σημείωσε η κυρία Γούλα, λόγω της οικονομικής κρίσης παρατηρείται μία πολύ μεγάλη στροφή του κόσμου στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, με τις αιτήσεις που κατατίθενται ανά διδακτικό έτος από τους γονείς να ακολουθούν μια διαρκώς αυξητική πορεία.
   Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, συναισθανόμενος ακριβώς τις σοβαρές πιέσεις που δέχονται οι νέες οικογένειες στην εποχή της κρίσης, ο δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε σε γενναίες μειώσεις στα τροφεία που καλούνται να καταβάλουν οι γονείς για τη φιλοξενία των παιδιών τους στο δίκτυο των δημοτικών παιδικών σταθμών.
Με διαδικασία μοριοδότησης
    Όπως εξήγησε η κυρία Γούλα, στο εξής η κατάταξη των αιτήσεων, που κατατίθενται από τους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, θα γίνεται βάσει μοριοδότησης. Τα κριτήρια που έχουν οριστεί με σχετική απόφαση τόσο της οικονομικής επιτροπής του δήμου Θεσσαλονίκης, όσο και του δημοτικού συμβουλίου, διαμορφώνονται ως εξής:
Βάσει οικογενειακής κατάστασης:
1. Οι μονογονεϊκές οικογένειες λαμβάνουν 40 μόρια.
2. Οι γονείς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές λαμβάνουν 20 μόρια.
3. Αν στην οικογένεια υπάρχει παιδί ΑμΕΑ με ποσοστά αναπηρίας άνω του 35%, δίδονται 20 μόρια.
4. Αν στην οικογένεια υπάρχει γονιός ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, δίδονται επίσης 20 μόρια.
5. Αν υπάρχει άνεργος γονέας (
δελτίο ανεργίας), δίδονται δέκα μόρια.
6. Για κάθε παιδί της οικογένειας (
ανήλικο) δίδονται πέντε μόρια.
Βάσει της εργασιακής κατάστασης των γονέων:
7. Όταν εργάζονται και οι δύο γονείς, δίδονται 80 μόρια.
8. Οι εργαζόμενες μητέρες λαμβάνουν 40 μόρια.
9. Συνολικά 40 μόρια λαμβάνουν και οι εργαζόμενοι στο δήμο Θεσσαλονίκης, στα νομικά πρόσωπά του ή σε δημοτική επιχείρησή του.
Κριτήριο εντοπιότητας
10. Οι δημότες Θεσσαλονίκης πριμοδοτούνται με 20 μόρια.
Βάσει οικογενειακού εισοδήματος:
11. Για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ δίδονται 50 μόρια.
12. Για εισοδήματα από 10.001 έως 15.000 ευρώ δίδονται 45 μόρια.
13. Για εισοδήματα από 15.001 έως 20.000 ευρώ δίδονται 40 μόρια.
14. Για εισοδήματα από 20.001 έως 25.000 δίδονται 35 μόρια.
15. Για εισοδήματα από 25.001 έως 30.000 δίδονται 30 μόρια.
16. Για εισοδήματα από 30.001 έως 35.000 δίδονται 25 μόρια.
17. Για εισοδήματα από 35.001 έως 40.000 δίδονται 20 μόρια.
18. Για εισοδήματα από 40.001 έως 45.000 δίδονται 15 μόρια.
19. Για εισοδήματα από 45.001 έως 50.000 δίδονται δέκα μόρια.
20. Για εισοδήματα από 50.001 έως 55.000 δίδονται πέντε μόρια.
21. Για εισοδήματα άνω των 55.001 δεν δίδονται μόρια.
Ποιοι εγγράφονται κατά προτεραιότητα
    Σύμφωνα με όσα έχουν αποφασιστεί από τον δήμο Θεσσαλονίκης, της διαδικασίας της μοριοδότησης εξαιρούνται και εγγράφονται κατά προτεραιότητα:
1. Τα παιδιά που είναι ορφανά από δύο γονείς.
2. Τα παιδιά των πολυτέκνων και τα ορφανά από έναν γονέα.
3. Τα παιδιά των ανάδοχων οικογενειών που ορίζονται από το δημοτικό βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» για το χρονικό διάστημα της αναδοχής.
4. Τα παιδιά των εργαζομένων μητέρων, όταν ήδη άλλο παιδί της ίδιας οικογένειας έχει ανανεώσει την εγγραφή του για τη νέα σχολική χρονιά.
5. Τα παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους με ετήσιο εισόδημα κάτω των 40.000 ευρώ.
Δωρεάν φοίτηση
    Παράλληλα, ο δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στον ορισμό συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία, εάν πληρούνται, θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους γονείς να καταθέτουν αιτήσεις προς την επιτροπή κοινωνικής πολιτικής, ώστε να λάβουν πλήρη απαλλαγή των τροφείων. Ειδικότερα, η φοίτηση στους δημοτικούς σταθμούς προβλέπεται ότι θα είναι δωρεάν:
1. Για παιδιά εργαζόμενων ή ανέργων (Ελλήνων ή αλλοδαπών διαμενόντων νόμιμα στη χώρα), των οποίων το οικογενειακό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
2. Για παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν μέλος ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
3. Για παιδιά που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας ή σε άλλα ιδρύματα.
4. Για παιδιά των οποίων οι γονείς φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση.
5. Για παιδιά  μονογονεϊκών οικογενειών.
6. Για παιδιά διαζευγμένων γονέων, όταν το φορολογητέο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 12.000 ευρώ.
7. Για παιδιά που οι μητέρες τους φιλοξενούνται σε στέγες προστασίας κακοποιημένης γυναίκας.
8. Για παιδιά αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
9. Για παιδιά αλλοδαπών που έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης από τις ελληνικές αρχές.
10. Για παιδιά κρατουμένων σε φυλακές.
11. Για παιδιά γονέων που έχουν έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει τεθεί σε αυτούς προθεσμία, η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη.
    Εξάλλου, μειωμένα κατά το ήμισυ θα είναι τα τροφεία που θα κληθούν να καταβάλουν οι γονείς, οι οποίοι -ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων- έχουν εισόδημα από 6.001 έως 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Αιτήσεις Έως 30 Ιουνίου
    Μέχρι και τις 30 Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς και στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Θεσσαλονίκης για το νέο διδακτικό έτος.
    Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί δέχονται παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως 4,5 ετών. Όπως γνωστοποιήθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης, οι γονείς μπορούν να απευθύνουν τις αιτήσεις εγγραφής των παιδιών τους στους κατά τόπους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν είναι τα ακόλουθα:
- Έντυπο αίτησης συμπληρωμένο από τους γονείς του παιδιού.
- Συμπληρωμένη η συνημμένη ατομική κάρτα υγείας του παιδιού από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.
- Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (
2015) ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση (2015).
- Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του παιδικού σταθμού.
- Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Καλυψώ Γούλα , στο δίκτυο των δεκαεπτά δημοτικών παιδικών σταθμών υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν περίπου 1.400 παιδιά.  Επιπλέον επτακόσια παιδιά δέχονται οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί που λειτουργούν με ευθύνη του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ περίπου 120 παιδιά φιλοξενούνται κάθε χρόνο στην αντίστοιχη δομή του δημοτικού βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου