Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ» Μακεδ. Συλλόγου «Μ.Αλέξανδρος» 1912: « Η ΠΕΡΙ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΡΟΖΙΝΟΥ ».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (1908-1912)


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου