Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 136. Το χελιδόνι και τα πουλιά.ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 136. Το χελιδόνι και τα πουλιά. 
     Μια φορά και ένα καιρό το χελιδόνι μάζεψε όλα τα πουλιά σε μία συνάθροιση και τους ανακοίνωσε την εξής πρόταση: να μήν εναντιώνονται στους ανθρώπους, αλλα να συνάψουν φιλία μαζί τους και να ζούν φιλικά στους ανθρώπους και κοντά σε αυτούς.
    Βγήκε τότε ένα άλλο πουλί και έκανε αντίθετη πρόταση:
"Και τί ανάγκη έχουμε τους ανθρώπους να τους έχουμε φίλους; Όλη η δύναμη τους εναντίον μας είναι το λινάρι, απο το οποίο φτιάχνουν τα νήματα των διχτυών που μας πιάνουν και μας παγιδεύουν. Προτείνω λοιπόν να τρώμε τους σπόρους τους λιναριού ωστε να μήν έχουν πιά να σπείρουν λινάρι και να μή μπορούν να μας πιάνουν".
    Τότε σχεδόν όλα τα πουλιά συμφώνησαν με τη δεύτερη πρόταση, πιστεύοντας οτι το λινάρι είναι όλη η αιτία των κακών για τα πουλιά. Έτσι, τρώγοντας το λινάρι και τους άλλους σπόρους που καλλιεργούν οι άνθρωποι, τα πουλιά παχαίνουν, γι' αυτό και οι άνθρωποι τα κυνηγούν για το κρέας τους και συχνά τα πιάνουν, παρόλο που προσπαθούν να φάνε όλους τους σπόρους του λιναριού, και όλα τα πουλιά φοβούνται τους ανθρώπους και πετούν μακριά απο αυτούς.
    Ενώ το χελιδόνι, επειδή είχε φιλειρηνική γνώμη, κατοικεί μαζί με τους ανθρώπους και κανείς δέν το βλάπτει.
Ελεύθερη απόδοση. Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Χελιδὼν καὶ ὄρνιθες
    Χελιδὼν ἐκκλησίαν τῶν ὀρνέων συναθροίσασα παρῄνει, φάσκουσα κράτιστον εἶναι τὸ μὴ προσκόπτειν ἀνθρώποις, ἀλλὰ φιλίαν συνθεμένους οἰκείως διακεῖσθαι πρὸς αὐτούς.
    Τῶν δὲ ὀρνέων τις τὰ ἐναντία τῇ χελιδόνι ἔλεγεν·
    Ἀλλὰ τὸ σπέρμα τοῦ λίνου μᾶλλον κατεσθίοντες ἀναλίσκωμεν καὶ ἀφανὲς ποιῶμεν, ἵνα μηκέτι ἔχωσι πλέκειν δίκτυα καθ᾿ ἡμῶν.
    Ἡ μὲν οὖν χελιδὼν ἀρίστην γνώμην ἔχουσα ἀκίνδυνος ἐγένετο ἐν ταῖς πόλεσι διατρίβουσα, καὶ ἐν ταῖς οἰκίαις τίκτουσα παρ᾿ ἀνθρώποις οὐδὲν ὑπ᾿ αὐτῶν πάσχει κακόν.
    Τὰ δὲ λοιπὰ ὄρνεα, ὡς μᾶλλον ὑπομείναντα κατεσθίειν τὸ σπέρμα, ὡς πάντων ὄντος τοῦ λίνου κακῶν αἰτίου, συμβαίνει λιπαρὰ γενέσθαι καὶ μάλα δικαίως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων συλλαμβανόμενα δαπανᾶσθαι. 
    Οὕτως τε ταύτην τὴν κακογνωμοσύνην ὑπομείναντα, μετενόησε μὴ μετ᾿ ἀνθρώπων μένειν, ἀλλ᾿ ἐν ἀέρι πέτεσθαι..
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι ἐν τοῖς βιωτικοῖς πράγμασι τῷ τῆς ἀγχινοίας βουλεύματι ἐχρήσαντο ἀκίνδυνοι διεφυλάχθησαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου