Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΣ *7ΧΧΧΧΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΣ *7ΧΧΧΧ
Το έστειλε ο Σπύρος Κουρκούμπας
  Τηλεφωνικός κατάλογος τηλεφωνικών κέντρων Σχηματισμών Σ.Ξ. που έχουν νούμερο με *7χχχχ.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Α/Α
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ VPN
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΓΕΣ
*759959, *771832, *7749885, *7749886, *704319.


1η ΣΤΡΑΤΙΑ
*785993, *785994.


ΑΣΔΕΝ
*786003, *786004.


ΑΣΔΥΣ
*7712732, *7412733.


Γ’ΣΣ
*786036, *786037.


Δ’ ΣΣ
*786043, *786044.


Ι ΜΠ
*786028, *786029.


ΙΙ Μ/Κ ΜΠ
*7187524, *7187525.


XII Μ/Κ ΜΠ
*771884, *771876.


XVI Μ/Κ ΜΠ
*771822, *771855.


ΧΧ ΤΘΜ
*7187526, *7187527


95 ΑΔΤΕ
*771918, *771914.


98 ΑΔΤΕ
*771842, *771903.


ΜΕΡΥΠ
*7187528, *7187529.


ΔΙΚΕΝ
*7797041, *7797042.


5 ΤΑΞΠΖ
*7797068, *794509.


3 Μ/Κ ΤΑΞ
*7796977, *7796978.


7 Μ/Κ ΤΑΞ
*7696980, *7796987.


8 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
*7749880, *7749883.


9 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
*7412734, *7412735.


29 Μ/Π ΤΑΞ
*7797074, *7797075.
Καλύπτει και την      ΧΧΙ ΤΘΤ

30 Μ/Κ ΤΑΞ
*7878175, *7878177.


31 Μ/Κ ΤΑΞ
*7796990, *7796992.


33 M/K TAΞ
*7878179, *7878180.


34 M/K TAΞ
*7893913, *7878183.


50 Μ/Κ ΤΑΞ
*7415778, *7415784.


71 Α/Μ ΤΑΞ
*7797016, *7797034.


XXIII TΘΤ
*7878162, *7878163.


XXIV TΘΤ
*7878164, *7878167.


XXV TΘΤ
*7878168, *7878169.


1 ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ
*7797012, *7797015.


13 ΔΕΕ
*7749877, *7749879.


32 ΤΑΞΠΝ
*7796993, *7796994.


1η ΤΑΞΑΣ
*7415795, *7415796.


79 ΑΔΤΕ
*7412692, *7412709.


80 ΑΔΤΕ
*7412672, *7412681.


88 ΣΔΙ
*7412748, *7412754.


96 ΑΔΤΕ
*7412721, *7412741.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΤΔ/1 ΣΠ
*7797045, *7797056.


10ΣΠ
*7797057, *7797059.


15 ΣΠ
*7797064


ΤΔ/21 ΣΠ
*7415769, *7415772.


ΤΔ/41 ΣΠ
*7797077, *7797078

ΣΧΟΛΕΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΣΕ
*7187530, *7187531.


ΚΕΤΘ
*7187535, *7187536.


ΣΜΥ
*7789127.


ΣΠΖ
*7187809.


ΣΔΒ
*734688


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
            1.         Οι συσκευές FCTs παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες του προγράμματος κινητής τηλεφωνίας του Στρατού Ξηράς VPN/ΓΕΣ, να  επικοινωνούν με εσωτερικά τηλέφωνα των ΑΤΚ Σχηματισμών και αντίστροφα, χωρίς κόστος.
            2.         Η διαδικασία πραγματοποίησης εισερχόμενων – εξερχόμενων  κλήσεων εκτελείται όπως παρακάτω:
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ VPN/ΓΕΣ (*7ΧΧΧΧΧ) ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΨΑΔ ΑΤΚ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
            Κλήση από κινητό του VPN/ΓΕΣ προς εσωτερικό τηλέφωνο του ΑΤΚ Σχηματισμού. Ο ανταποκριτής εκτός Στρατηγείου:
            (1)        Πληκτρολογεί τον αριθμό  «*7ΧΧΧΧΧ» του FCT GATEWAY του  αντίστοιχου Σχηματισμού όπως αυτό φαίνεται στον τηλεφωνικό κατάλογο FCTs.
            (2)        Ακολουθεί τις παρακάτω φωνητικές οδηγίες για σύνδεση με το εσωτερικό τηλέφωνο ως εξής:
                        (α)  «Παρακαλώ πληκτρολογήστε το εσωτερικό τηλέφωνο που επιθυμείτε». Αν επιθυμεί ο ανταποκριτής να συνδεθεί με το Τ/Κ του Σχηματισμού πληκτρολογεί το εσωτερικό 4-ψήφιο (π.χ. 5911 για το ΓΕΣ).
                        (β)  «Το εσωτερικό τηλέφωνο είναι κατειλημμένο. Παρακαλώ πληκτρολογήστε  # για να συνδεθείτε με άλλο εσωτερικό τηλέφωνο ή προσπαθήστε αργότερα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου