Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

9.ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΡΗΤΑ (ΙV)

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
9.ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΡΗΤΑ (ΙV)

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

    Αν σας αρέσουν τα Λατινικά Ρητά, πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και οι  Λατινικές Λέξεις  καθώς και οι  Λατινικές Φράσεις
Νόμοι και Δίκαιο
Nullum crimen, nulla poena sine lege.
μτφρ: Κανένα έγκλημα, καμιά ποινή χωρίς [ήδη ισχύοντα] νόμο.
Θεμελιώδες νομικό αξίωμα
Ratio legis est anima legis.
μτφρ: η αιτία του νόμου είναι η ψυχή του νόμου
Testis unus, testis nullus.
μτφρ: είς μάρτυς, ουδείς μάρτυς
Lex malla, lex nulla.
μτφρ: ο κακός νόμος,δεν είναι καθόλου νόμος
Θωμάς Ακινάτης
Dura lex, sed lex.
μτφρ: σκληρός νόμος, αλλά νόμος
Necessitas non habet legem.
μτφρ: η ανάγκη δεν ξέρει νόμο
Salus populi suprema lex.
μτφρ: η ευημερία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος
Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός
Abusus non tollit usum.
μτφρ:η κατάχρηση δεν καταργεί (απαξιώνει) τη χρήση
Summum jus, summa injuria.
μτφρ: υπέρτατη (υπερβολική) δικαιοσύνη, υπέρτατη αδικία
Audiatur et altera pars.
μτφρ: ακούστε και την άλλη πλευρά
Ne bis in idem.
μτφρ: όχι δύο φορές [έγκληση] για το ίδιο [αδίκημα]
Pacta sunt servanta.
μτφρ:οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται
Quod semper, quod ubique, quo ab omnibus.
μτφρ: ό,τι [υπήρχε] πάντα, ό,τι παντού, ό,τι από όλους
Legum servi sumus ut liberi esse possimus.
μτφρ: είμαστε σκλάβοι του νόμου για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι.
Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός
Sol omnibus lucet.
μτφρ: ο ήλιος λάμπει για όλους.
Γάιος Πετρώνιος, 1ος μ.Χ αι., Ρωμαίος συγγραφέας
Fiat iustitia, et pereat mundus.
μτφρ: ας επικρατήσει η δικαιοσύνη, κι ας χαθεί ο κόσμος
Μόττο του αυτοκράτορα της Αγ. Ρωμ. Αυτοκρατορίας Φερδινάνδου Ι (1503-1564)
Πόλεμος και Ειρήνη
Si vis pacem para bellum.
μτφρ: αν θες ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο
Ultima ratio regum.
μτφρ: το έσχατο επιχείρημα των βασιλέων
χαραγμένο στα κανόνια του Μ. Φρειδερίκου της Πρωσίας
Dulce bellum inexpertis.
μτφρ: γλυκύς φαίνεται ο πόλεμος σ' αυτούς που δεν έχουν πείρα (από πόλεμο)
Έρασμος, 1469-1536, Ολλανδός ουμανιστής
Nervus rerum [/belli], pecuniam.
μτφρ: η ψυχή των πραγμάτων (ή του πολέμου) είναι τα λεφτά
Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός
Inter arma silent leges.
μτφρ: ανάμεσα στα όπλα (δηλ. στον πόλεμο) οι νόμοι σιγούν
Delenda Carthago!
μτφρ: να καταστραφεί η Καρχηδών!
Κάτων ο πρεσβύτερος, 234-149 π.Χ., Ρωμαίος πολιτικός και συγγραφέας
Έκλεινε όλες τις ομιλίες του με αυτή την φράση.
Πολιτική και Εξουσία
Vox populi, vox dei.
μτφρ: φωνή λαού, φωνή Θεού
Sic semper tyrannis!
μτφρ: έτσι πάντα στους τυράννους!
μότο της Βιρτζίνια αλλά και η κραυγή του Μπουθ όταν πυροβόλησε τον Λίνκολν
Panem et circenses.
μτφρ: άρτον και θεάματα.
Γιουβενάλης, Ρωμαίος σατιρικός ποιητής
Divide ut regnes.
μτφρ: διαίρει και βασίλευε (ut=για να)
Ubi dubium ibi libertas.
μτφρ: όπου αμφισβήτηση, εκεί ελευθερία
Publilius Syrus, 1ος μ.Χ αιών, Ρωμαίος γνωμικογράφος
O Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti!
μτφρ: Ω εσύ τύραννε, Titus Tatius, τόσα πράγματα έκανες για σένα
Ennius, 239-169 π.Χ., Ρωμαίος συγγραφέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου