Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΩΝ

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


4 σχόλια:

 1. Τό παρόν μήνυμά μου ΔΕΝ αποτελεί σχόλιο ν γιά τό άρθρο αυτό. Είναι όμως μέσα στά πλαίσια τών Ελληνοτουρκικων προβλημάτων:

  Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι τά Δωδεκάννησα θά έπρεπε νά παραδοθούν από τήν Ιταλίαν τάχατες στήν Τουρκίαν καί όχι στήν Ελλάδα...!!!

  Θεωρούν μέχρι σήμερα ότι αυτοί τάχατες δικαιούνται νά κατέχουν τά Δωδεκάννησα καί ιδιαίτερα μάλιστα τό Καστελ λόριζον, τό οποίο επιθυμούν καί νά καταλάβουν οσονούπω...!!!

  Η πρώτη συμμαχία τών Τούρκων μέ τούς Γερμανούς έγινε πολύ πιό πρίν από τόν Β,' Παγκόσμιον Πόλεμον.

  Επίσης καί πιό πρίν από τόν
  Α,' Παγκόσμιον Πόλεμον.
  Ηδη στίς αρχές τής δεκαετίας τού 1900, οι Γερμανοί στρατιωτικοί Σύμβουλοι τού τελευταίου Σουλτάνου τής Κωνσταντινου πόλεως Αμπντέλ Χαμίτ, είχαν συμβουλεύσει τόν Οθωμανό Σουλτάνον νά κάνει ευρύτατες εκκαθαρίσεις στίς Χριστιανικές μειονότητες τής Αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι τρομερές κατα διώξεις και σφαγές αρχικά τών Αρμενίων καί στήν συνέχειαν τών Χριστιανών Ελλήνων τού Πόντου. Οι σφαγές αυτές, πού ξεκίνησαν μέ τίς υποδείξεις τών Γερμανών στρατιωτι κών Συμβούλων πρός τόν τελευταίον Οθωμανόν Σουλτάνον, αλλά όμως συνεχίσθηκαν καί αργότερα καί από τούς Νεότουρκους τού Κεμάλ, οι οποίοι ως γνωστόν καί τίς ολοκλήρωσαν.

  Καί κάτι ακόμη γιά τήν Τουρκικήν, πονηρίαν, υποκρισίαν & ιδιοτέλειαν :

  Η Τουρκία κράτησε τήν ουδετερότητά της κατά τόν Β,' Παγκόσμιον Πόλεμον.

  Ευθύς μόλις όμως ο πόλεμος έληξε μέ τήν νίκην τών Συμμάχων κατά τής Ναζιστικής Γερμανίας, η Τουρκία, τήν ίδιαν ακριβώς ημέραν, ""εκήρυξεν τόν Πόλεμον"" κατά τής ηττημένης πλέον Γερμανίας, γιά νά δείξει στούς Συμμάχους ότι τάχατες είναι καί αυτή η ίδια μαζί μέ τούς νικητές καί νά απαιτήσει έτσι ανταλλάγματα.

  Καί παρ' ολίγον μάλιστα νά τό επιτύχει χάρις στήν Μεγάλην Βρεττανίαν..!!!

  Συγκεκριμένα, απήτησε νά τής παραδοθούν από τήν Ιταλίαν τά Δωδεκάννησα καί νά μήν δοθούν αυτά στήν Ελλάδα. Η δέ άθλια Μεγάλη Βρεττανία, [[ η οποία άλλοτε ως γνωστόν διατυμπάνιζε παντού ότι οι " Ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες", λόγω ακριβώς τής ηρωϊκής Αντιστάσεως τών Ελλήνων κατά τών Ιταλών στήν Αλβανίαν, καθώς καί τής μετέπει τα επίσης ηρωϊκής Αντιστάσεώς των, εναντίον τών Γερμανών κατά τήν Γερμανικήν κατοχήν ]] , οι άθλιοι Βρεττανοί λοιπόν, πού ως γνωστόν είναι καί εκείνοι σφόδρα φιλότουρκοι, ....

  (( ΣΗΜ: η δέ Τουρκία ποτέ ΔΕΝ κάνει τίποτε απολύτως χωρίς τήν προηγουμένην έγκρισιν τής Μεγάλης Βρεττανίας... !!!)),

  .... συνηγόρησαν υπέρ τού παραλόγου τουρκικού αιτήματος νά τούς παραδοθούν τά Δωδεκάννησα.

  Εκείνος όμως, ο οποίος ευτυχώς αμέσως αντέταξε σθεναρά τήν άρνησή του, στήν παράλογην αυτήν απαίτησιν τών Τούρκων, ήταν ο ίδιος ο Ρώσσος Πρόεδρος Ιωσήφ Στάλιν.

  Έτσι λοιπόν τελικά τά Δωδεκάννη σα παρεδόθησαν στήν Ελλάδα, τό 1947, μέ τήν Διεθνή Συνθήκην τών Παρισίων, στήν οποίαν φυσικά ΔΕΝ συμμετείχε διόλου η ίδια η Τουρκία..!!!

  Οι άθλιοι Βρεττανοί έβαλαν όμως καί εδώ τό δακτυλάκι των υπέρ τής Τουρκίας. Απήτησαν όπως τά Δωδεκάννησα νά είναι "αποστρατικοποιημένα", προκειμένου νά ΜΉΝ απειλείται τάχατες η Τουρκία..!!!.

  Αυτό συνεχώς επικαλούνται
  λοιπόν καί οι Τούρκοι μέχρις σήμερον, αλλά όμως προφανώς ΔΈΝ δικαιούνται
  νά έχουν κανέναν απολύτως λόγον εν προκειμένω, διότι οι ίδιοι ΔΕΝ συμμετέχουν στήν Συνθήκην τών Παρισίων τού 1947...!!!
  Φιλικά,
  Φίλιππος ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ  τής Ελλάδος,
  Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Νίκο Παναγιωτόπουλε
  κ.κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, Άδωνι Γεωργιάδη καί Κυριάκο Πιερρακάκη,

  Σάς παρακαλώ καί σάς προτρέπω, όπως η Πατρίδα μας, η Ελλάδα αντιγράψει τήν Χώρα τού Ισραήλ. 
  Πρέπει νά γίνωμε ΑΜΈΣΩΣ ένα "Βαλκανικό Ισραήλ'', ή αλλιώς, ένα "Ελληνικό Ισραήλ" στήν περιοχήν τών Βαλκανίων...!!!
  Επίσης πρέπει οπωσδήποτε νά ξεκι νήσωμε ΑΜΈΣΩΣ τήν ΑΝΑΔΌΜΗΣΙΝ τής πάλαι ποτέ κραταιάς Εθνικής Άμυνας καί τής Ελληνικής ΑΜΥΝΤΙΚΉΣ μας Βιομηχα νίας, η οποία έχει σχεδόν εξαλειφθεί κατά τήν περίοδο τών καταστροφικών γιά τήν Πατρίδα μας Μνημονίων τού 2010 καί μετά.
  ΜΌΝΟΝ έτσι Θά μπορέσωμε νά αντιμετωπίσωμε αποτελε σματικά τήν τουρκικήν επιβουλήν καί επιθετικότητα, πού εκδηλώνεται καθημερι νώς καί μέ χιλίους τρόπους.

  Η Τουρκία κατώρθωσε νά φτιάξει μίαν πολύ ισχυρήν Πολεμικήν Βιομηχανίαν, πού ήταν εντελώς ανύπαρκτη πρό δέκα ετών. Καί ΤΏΡΑ προμη θεύει τήν Χώραν, μέ ό,τι πολεμικόν υλικό χρειάζεται, χωρίς διόλου νά εξαρτάται από τίς εισαγωγές από τό εξωτερικόν, αλλά επιπλέον, εξάγει καί ένα σημαντικόν ποσοστόν της σέ μουσουλ μανικές χώρες, μέ τήν αντίστοιχην εισαγωγήν πολυτίμου γιά τήν Τουρκίαν, ξένου συναλλάγματος...!!!

  Η Ελλάδα εξάπαντος πρέπει νά ΑΝΑΔΌΜΗΣΕι τήν Αμυντικήν της Βιομηχανίαν. Πρέπει νά μπορεί νά κατασκευάζει  εγχωρίως πολεμικά όπλα, τυφέκια, αυτόματα τύπου Καλάσνικοφ, ρουκέτες, πυραύλους, τορπίλες, υποβρύ χια, πυραυλακάτους, φρεγάτες, κορβέτες, αρματαγωγά, αποβατικά σκάφη, drones, UAV, UCAV, USV, τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα, συστήματα εκτοξεύσεως πολλαπλών ρουκετών, καθώς καί ο,τιδήποτε άλλο μπορεί επίσης νά κατασκευασθεί  εγχωρίως, σέ συνεργασίαν καί μέ σοβαρές ξένες Εταιρείες από τό Ισραήλ, τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλίαν, τήν Ιταλίαν, τήν Τσεχίαν, τήν Σερβίαν, ακόμη δέ καί τήν Ρωσίαν, κλπ

  Εκτός τής ψηφιακής τεχνολο γίας η οποία είναι φυσικά  καί απολύτως απαραίτητη,  ΔΏΣΤΕ εξ ίσου έμφασιν καί στήν ανάπτυξιν τής Αμυντικής μας Βιομηχανίας, η οποία θά μπορεί νά αποτελέσει, τήν πλατφόρμαν, τήν ραχοκο καλιάν  επάνω στήν οποίαν θά μπορούσε νά κτισθεί η νέα Ελληνική Βιομηχανία μας...!!!!

  Σάς προτρέπω, σάς εκλιπαρώ, ως Έλλην πατριώτης, όπως η Πατρίδα μας, η Ελλάδα αντιγράψει τό ταχύτερον δυνατόν τήν Χώρα τού Ισραήλ.

  Πρέπει οπωσδήποτε νά γίνωμε ΑΜΈΣΩΣ ένα "Βαλκανικό Ισραήλ'', ή αλλιώς, ένα "Ελληνικό Ισραήλ" στήν περιοχήν τών Βαλκανίων...!!!

  Καί κάτι ακόμη: Εγώ προσωπικά πιστεύω πώς πρέπει αμέσως νά αυξηθεί η στρα τιωτική ΘΗΤΕΊΑ στόν Ελληνικόν Στρατόν, από 9 σέ 12 μήνες, σέ πρώτην φάσιν καί σέ 18, σέ δεύτερην φάσιν...!!!  Τά παιδιά μας νά πηγαίνουν στόν Ελληνικόν Στρατόν, ευθύς μόλις γίνονται 18 ετών, όπως δλδ στό Ισραήλ & τήν Κύπρον.   Επιπλέον δέ νά ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΊ  καί η μειωμένη  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ ΘΗΤΕΊΑ τών 12 μηνών καί γιά τά ΚΟΡΊΤΣΙΑ μας, όπως ισχύει καί στό Ισραήλ.

  Τό Ισραήλ, μέ τά 7 εκατομμύρια Εβραίων περιβάλλεται από 80 εκατομμύρια εχθρι κούς Άραβες, αλλά όμως επιβιώνει. Εμείς δέ, οι Έλληνες, μέ τά επίσης επτά (7) εκατομμύρια, όπως ακριβώς καί τό Ισραήλ, όμως εξ Ανατολών μόνον, απειλούμεθα από 85 εκατομμύρια εχθρι κούς Τούρκους. Συνεπώς, πρέπει νά αντιγράψωμε στά πάντα τό Ισραήλ καί νά γίνωμε καί εμείς ένα "Βαλκανικό Ισραήλ". 

  Οι πλούσιοι Εβραίοι τής διασποράς, βοηθούν μέ σοβαρούς οικονομικούς πόρους τήν Πατρίδα τους.Καί εμείς οι Έλληνες, διαθέτομε μίαν παρόμοιαν, πλούσιαν, δυναμικήν & πατριωτικήν  Ελληνικήν διασποράν, η οποία είναι όμως παραμελημένη καί η οποία θά πρέπει νά συνδράμει μέ τήν αγοράν Ελληνικών Κρατικών Εθνικών Ομολόγων,
  τά οποία νά εκδοθούν από τήν Ελλάδα, μέ αποκλειστικόν καί μοναδικόν σκοπόν τόν επανεξοπλισμόν τής Πατρίδος μας.  

  ( Συνεχίζεται )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ( Η συνέχεια τής προηγουμένης αναρτήσεώς μου) ....
  Επίσης, τό Κοινωνικό μέρισμα θεωρώ ότι θά έπρεπε κανονικά νά δοθεί γιά τήν ΑΜΥΝΤΙΚΉΝ ΘΩΡΆΚΙΣΙΝ τής Ελλάδος, υπέρ τού Ταμείου Εθνικής Αμύνης τής Χώρας μας γιά τήν ΑΓΟΡΆΝ τού ΑΠΑΡΑΙ ΤΉΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ, ειδικά μάλιστα τώρα, πού η Πατρίδα μας  ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ  από τήν ΤΟΥΡΚΙΚΉΝ βουλιμίαν.!!!..
  Τό ίδιο ακριβώς θεωρώ επίσης ότι θά έπρεπε νά γίνει καί γιά τά περίφημα αναδρομικά τών συνταξιούχων.
  Ένα μέρος των νά επενδυθεί γιά τήν αγοράν τών πιό πάνω Ελληνικών Κρατικών Εθνικών Ομολόγων, τά οποία νά εκδοθούν από τήν Ελλάδα, μέ αποκλειστικόν καί μοναδικόν σκοπόν τόν επανεξοπλι σμόν τής Πατρίδος μας. .... (συνεχίζεται)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ( Η συνέχεια τής προηγουμένης αναρτήσεώς μου )....
  Επίσης πρέπει οπωσδήποτε νά ξεκινήσωμε ΑΜΈΣΩΣ τήν ΑΝΑΔΌΜΗΣΙΝ  τής πάλαι ποτέ κραταιάς Εθνικής Άμυνας καί τής ΑΜΥΝΤΙ ΚΉΣ  μας Βιομηχανίας, η οποία έχει σχεδόν κατεδαφιστεί καί εξαλειφθεί κατά τήν περίοδο τών καταστροφικών γιά τήν Πατρίδα μας ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ.
  Εάν η Ελλάδα ΞΕΚΊΝΗΣΕΙ ΑΜΈΣΩΣ τήν ΑΝΑΔΌΜΗΣΙΝ τής Ελληνικής ΑΜΥΝΤΙΚΉΣ Βιομηχανίας μας, θά επιτύχει τελικώς πολύ σπουδαία ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ.
  1) Θά δημιουργήσει παράπλευρες, δορυφορικές, μικρές βιομηχανίες & βιοτεχνίες προκειμένου νά εξυπη ρετούν,τροφοδοτώντας τήν κυρίαν Βιομηχανίαν,
  2) θά παραχθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας καί θά επανέλθουν στήν ΠΑΤΡΊΔΑ εκατοντάδες από τά σπουδασμένα Ελληνόπουλα, πού έφυγαν στήν Ευρώπην λόγω τής δεκαετούς κρίσεως,
  3) θά εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια ευρώ από πολύτιμο ξένο συνάλλαγμα, πού ΤΏΡΑ εξάγεται γιά εισαγωγές σχεδόν τών πάντων. 

  Η Αμυντική Βιομηχανία μας, θά αποτε λέσει τήν σπονδυλικήν στήλην, τόν κορμόν καί τά σπλάγχνα τής νέας βιομη χανικής αναπτύξεως τής Ελλάδος.
  Η Χώρα μας θά μπορεί νά γίνει  καί πάλι αυτάρκης, ξανά όπως καί παλαιό τερα καί μάλιστα στά πάντα.
  Έχει ήδη μίαν σοβαρήν  πρωτογε νή παραγωγήν, μέ τήν αναγέννησιν τής Αμυντικής Βιομηχανίας μας πλέον, θά αποκτήσει σύντομα καί σοβαρήν  δευτερογενή παραγωγήν νέων καί καινοτόμων  αγαθών, καθώς καί ακόμη πιό σημαντικήν τριτογενή, δλδ τής παροχής τών Υπηρεσιών πρός τρίτους...!!!

  Φιλικά
   Φίλιππος Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ.
  Τηλέφωνα επικοινωνίας:
  210 604 4717 & 6973 82 39 71

  ΑπάντησηΔιαγραφή