Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

Μετά τα τέσσερα κανάλια, ο Σπίρτζης θέλει 15 ραδιόφωνα.Μετά τα τέσσερα κανάλια, ο Σπίρτζης θέλει 15 ραδιόφωνα.
….. και αυτοί το «χαβά» τους…..
    Δεν πρόλαβε καλά καλά να κλείσει στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το τεράστιο θέμα της χορήγησης των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών, αμέσως άνοιξε ένα άλλο ζήτημα: Αυτό της χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
    Χθες ενώ η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ήταν σε διάσκεψη και έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Παππά, με τον οποίο χορηγήθηκαν τέσσερις τηλεοπτικές άδειες κατά παράκαμψη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, με απόφαση του, καθόριζε σε 15 τις άδειες εθνικής εμβέλειας προς χρήση ραδιοσυχνοτήτων του επίγειου συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,6 GHz.
    Οι άδειες αυτές θα είναι 15ετούς διάρκειας και για τη χορήγησή τους θα υπάρξει διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας.
    Όπως αναφέρεται η επίμαχη υπουργική απόφαση επιδιώκει να «εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό».
    Ειδικότερα, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης εξέδωσε χθες την υπ΄ αριθμ. οικ. 69097/1496 απόφασή του η οποία αφορά τον περιορισμό και καθορισμό «είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δημόσιων δικτύων ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 - 26,5 GHz».
    Για την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει- η κυβέρνηση έλαβε υπόψη της:
      - Την πρόθεση του κράτους για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή καινοτόμων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους πολίτες.
      - Το γεγονός ότι το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος πόρος και η χορήγηση του για χρήση πρέπει να εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό.
Συγκεκριμένα, η επίμαχη απόφαση αναφέρει:
    «1. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έως δεκαπέντε (15) δικαιώματα εθνικής εμβέλειας εύρους ζώνης 2x56 MHz συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας (guard bands) στη ζώνη συχνοτήτων 24.549-25.389 MHz και 25.557-26.397 MHz, με τήρηση ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας εύρους 28 MHz μεταξύ των φασματικών τμημάτων διαφορετικών παροχών.
    2. Τον ορισμό ως εξής:
        α) Η χρονική διάρκεια του περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 - 26,5 GHZ καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) έτη, ενώ η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24, 5 - 26,5GHZ καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 - 26,5 GHZ να λήγουν την ίδια ημερομηνία.
        β) Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας.
    3. Την κατάργηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 29913/1196/30-05-2006 (
ΦΕΚ Β'711) όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την υπουργική απόφαση με αριθμό 7349/218/12-02-2014 (ΦΕΚ Β'350)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου