Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

"Φροντιστήριο" στρατιωτικών στο υπουργείο Οικονομικών για τα "πλεύσιμα" του Στόλου"Φροντιστήριο" στρατιωτικών στο υπουργείο Οικονομικών για τα "πλεύσιμα" του Στόλου
onalert
    Φροντιστήριογια τα αυτονόητα στο υπουργείο Οικονομικών από τους στρατιωτικούς. Τα οποία στην πλατεία Συντάγματος παριστάνουν ότι δεν τα ξέρουν, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολογητα και απαράδεκτα που αποφασίζουν. 
    Χωρίς να ρωτήσουν κανέναν εκτός ίσως από την τρόϊκα!
    Η ΠΟΕΣ με έγγραφό της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκηκάνει λιανά” τις επιπτώσεις που θα έχει η αποφαση να κοπούν τα “πλεύσιμα” για τα πληρώματα των πολεμικών μας πλοίων. Το έγγραφο καταρρίπτει και την τελευταία δικαιολογία που μπορεί να έχει η “τρόϊκα εσωτερικού” περί μη …κατανόησης των συνεπειών.
Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:
ΘΕΜΑ : Καταβολή Ημερήσιας Αποζημίωσης Εξωτερικού Ειδικών Περιπτώσεων Στρατιωτικών
ΣΧΕΤ : α. Ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α΄ 35, «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις»)
             β. Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»)
    Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του (α) σχετικού νόμου, προβλεπόταν ότι: «Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολεμικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που επιβαίνει σε αυτό, ειδικά κατά τις ημέρες παραμονής του πλοίου σε λιμάνια του εξωτερικού, ανεξάρτητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ….. Κατά τις ημέρες πλου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού.».
    Όπως είναι γνωστό, τόσο στην πολιτική ηγεσία της Χώρας, αλλά και σε κάθε Έλληνα πολίτη, τα πολεμικά πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, οφείλουν στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Χώρας μας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και αποστολές, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά τα συμφωνημένα, σε ιδιαιτέρως επικίνδυνα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.
    Καθίσταται αντιληπτό ότι τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων συνοδεύουν υποχρεωτικά τα πλοία από τον απόπλου τους από τον Ελληνικό Ναύσταθμο μέχρι τον κατάπλου τους στα διεθνή ή Ευρωπαϊκά λιμάνια, προκειμένου να συμμετάσχουν, εκπληρώνοντας τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, στις δραστηριότητες, καθόσον τούτα (τα πληρώματα) δεν θα μπορούσαν να μεταβούν στα λιμάνια της αλλοδαπής με άλλο μεταφορικό μέσο (πχ αεροπλάνο) γιατί έτσι θα καταστούσαν τα πολεμικά πλοία επιχειρησιακώς ανενεργά.
    Προς τούτο ο νομοθέτης του 1999, όπως προαναφέρθηκε, θέσπισε την ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού των πολεμικών πλοίων, κατά τις ημέρες που τα πολεμικά πλοία βρίσκονται σε πλου, θέλοντας να ενισχύσει το ηθικό των στελεχών, που για μεγάλα χρονικά διαστήματα βρίσκονταν μακράν της Χώρας και των οικογενειών τους.
    Δυστυχώς από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του προσφάτως ψηφισθέντος (β) σχετικού νόμου, με τον οποίο ρυθμίστηκε η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών, απαλείφθηκε η διάταξη «…. Κατά τις ημέρες πλου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού».
    Θεωρώντας ότι το ηθικό των στελεχών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, παραμένει στη σκέψη της πολιτικής ηγεσίας της Χώρας ως ο βασικός πολλαπλασιαστής ισχύος τους, ειδικά δε για τα στελέχη που αποχωρίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα τις οικογένειές τους προκειμένου ως πληρώματα των Ελληνικών πολεμικών πλοίων να συμμετάσχουν στις διεθνείς και Ευρωπαϊκές αποστολές, κατά τα ανωτέρω μνημονευόμενα και ότι ο συντάκτης του (β) σχετικού νόμου από αβλεψία και αμέλεια, καθόσον στην αιτιολογική του έκθεση ουδέν επιχείρημα προβάλλεται, προέβη στην αφαίρεση της επίμαχης διάταξης, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα κατάθεσης σχετικής τροπολογίας, σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο του Υπουργείου σας, ως εξής: «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 18 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) προστίθεται, από την έναρξη ισχύος του, εδάφιο, ως εξής: «Κατά τις ημέρες πλου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού».
    Είμαστε σίγουροι για την αποδοχή του αιτήματός μας, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου