Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Πλαφόν προς τα κάτω τα 250 ευρώ.Πλαφόν προς τα κάτω τα 250 ευρώ.
Έρχονται πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων
    Σε 250 και 500 ευρώ -ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης- ορίζεται το ελάχιστο ποσό προστίμου για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Οι ελεγκτές θα εξακολουθούν να επιβάλλουν πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή, αλλά το ύψος τους δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 250 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τους υπόχρεους διπλογραφικών βιβλίων.
    Εάν στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση συνεχίζει να μην εκδίδει αποδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% του ΦΠΑ που θα προέκυπτε, αν είχε κοπεί απόδειξη, με ελάχιστο ποσό προστίμου αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο τα 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και τα 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης επιβάλλεται πρόστιμο 200% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 2.000 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
    Τα παραπάνω προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα. Την αυστηροποίηση των προστίμων είχε ουσιαστικά προαναγγείλει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μη έκδοσης αποδείξεων.
    Με βάση το σημερινό καθεστώς, εάν διαπιστωθεί ότι ένα καφέ δεν εξέδωσε δέκα αποδείξεις, στις οποίες αναλογεί ΦΠΑ 50 ευρώ, το πρόστιμο θα ήταν το μισό ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ, δηλαδή 25 ευρώ.   Εξαιτίας αυτής της ρύθμισης το φαινόμενο της μη έκδοσης αποδείξεων είχε προσλάβει μεγάλες διαστάσεις.
    Με τη νέα τοπολογία ο επιχειρηματίας του παραδείγματος θα πληρώσει 250 ευρώ. Εάν ο ίδιος επιτηδευματίας μέσα σε μία πενταετία υποπέσει στην ίδια παράβαση, ακόμη κι αν δεν έχει εκδώσει μόνον μία απόδειξη, το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 500 ευρώ, ενώ η εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης συνεπάγεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Τα νέα πρόστιμα τίθενται σε άμεση εφαρμογή από τις 25 Ιουλίου και αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό όπλο στα χέρια των ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων, που αυτήν την περίοδο διενεργούν ελέγχους με επίκεντρο τις τουριστικές και άλλες περιοχές με υψηλό βαθμό παραβατικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου