Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

6.Οι εντυπωσιακές αφίσες της Κομμουνιστικής προπαγάνδας6.Οι  εντυπωσιακές αφίσες της Κομμουνιστικής προπαγάνδας
    Οι αφίσες ως μέσο προπαγάνδας υπήρξαν το πιο σημαντικό όπλο για την επιρροή της κοινής γνώμης στη Σοβιετική Ένωση.
    Το κείμενο, το οποίο την συνόδευε, ουσιαστικά αποτελούσε ένα σύνθημα σαφές και ευνόητο για το ευρύ κοινό, το οποίο με τις κατάλληλες τεχνικές (ρετούς, παραμόρφωση ή διεύρυνση) μετέδιδε εμμέσως και υποσυνείδητα το μήνυμα υπέρ ή κατά μίας άποψης, ενός προσώπου ή μίας πολιτικής επιλογής.
    Στη Σοβιετική Ένωση της εποχής εκείνης , άνθισε το κίνημα του μοντερνισμού που ονομάστηκε “Ρωσική πρωτοπορία”. Παράλληλα με τις συνταρακτικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις των αρχών του 20ού αιώνα, οι καλλιτέχνες τείνουν να απορρίπτουν το παρελθόν και να αναζητούν καινοτόμες μορφές και μέσα έκφρασης στα διάφορα είδη της τέχνης και τη σύνδεση αυτών.
 
 
 
 
 
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου