Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

17η Μαίου: Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών


17η Μαίου: Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών
Εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» Απρίλιος 2018 Αρ.Φύλλου 654
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ Ταξίαρχος εα, Μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών ΔΒ
    Η “Παγκόσμια  Ημέρα  Τηλεπικοινωνιών  και  Κοινωνίας της  Πληροφορίας  γιορτάζεται  κάθε  χρόνο  στις  17 Μαΐου,  σε  ανάμνηση  της  ίδρυσης  το  1865  της  Διεθνούς Τηλεγραφικής  Ένωσης.
    Στόχος  της    είναι  η  ενημέρωση του  κοινού  για  τα  οφέλη της  ανάπτυξης  και    χρήσης  τεχνολογιών  επικοινωνιών  στην κοινωνία και στην οικονομία, καθώς και για τους τρόπους γεφύρωσης  του « ψηφιακού χάσματος»,  όπως καλείται  το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε  άτομα  ή    ομάδες  που  ωφελούνται  από  τις  νέες  τεχνολογίες,  με εκείνα που δεν ωφελούνται, εξαιτίας κοινωνικών  και  οικονομικών  παραγόντων.
    Το  «χάσμα»  θεωρείται  πλέον  ζήτημα    μείζονος  σημασίας  εξαιτίας  της σοβαρής επίπτωσής του στην δυνατότητα του ανθρώπου να αποκτά πληροφόρηση και γνώση. Είναι γνωστό αλλά πρέπει να επισημανθεί, οτι η ανάγκη για επικοινωνία ξεκίνησε απο τα πρώτα χρόνια δημιουργίας των  οργανωμένων  πληθυσμιακών  ομάδων.
    Ηταν  όμως αναγκαίο αυτή η επικοινωνία να επεκταθεί σε απόσταση, ώστε  ο  αρχαίος  άνθρωπος  να  φθάσει  στον  διπλανό  του και  ακόμη  μακρύτερα,  είτε  για  να  ειδοποιήσει,  είτε  για να  φοβίσει.  Ετσι  εφευρέθηκαν  «σήματα», που  αρχικά ήταν  νοήματα,  κραυγές,  φωτιές, κι  αργότερα αγγελιαφόροι, ταξιδιώτιδες περιστέρες , οπτικά σήματα και  υδραυλικός  τηλέγραφος,  κώδικες  και  κρυπτογραφικά λεξικά, προς  ικανοποίηση  της  επικοινωνιακής  «δίψας».
    Με  την  βιομηχανική  επανάσταση,  ήρθαν  οι  ηλεκτρικοί τηλέγραφοι  και  τηλέφωνα, ενσύρματα    και  ασύρματα, ενώ  ταχύτατα αυξήθηκε η εμβέλεια και η χωρητικότητα τους, όπως αυξήθηκε και η εξάρτηση απο αυτά της κοινωνίας, του εμπορίου και  των διακρατικών σχέσεων.
    Απο νωρίς φάνηκε η ανάγκη να εξασφαλιστεί αρμονική σχέση  και  διαλειτουργικότητα  όλων  των  μέσων  αυτών, κι  έτσι  το  1865  εκπρόσωποι  20  χωρών,  μετάξύ  των οποίων  και  η  Ελλάς,  υπέγραψαν  στο  Παρίσι  την  πρώτη διακρατική  συμφωνία  για  την  κανονιστική  ρύθμιση  της διεθνούς  τηλεγραφίας,  ιδρύοντας  ταυτόχρονα  και  την Διεθνή  Τηλεγραφική  Ενωση,  που  το  1932  εξελίχθηκε στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών, της οποίας σήμερα μέλη είναι όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ.
    Στην Ελλάδα, το 1858  ξεκίνησαν τα πρώτα Τηλεγραφεία και    αργότερα  (1892)  έγινε  εισαγωγή    της  Τηλεφωνίας, που  αναπτύχθηκε  εν  όψει  των  Ολυμπιακών  Αγώνων, ενώ επεκτάθηκε αργά τις δεκαετίες 1920-1930.
    Η γενική καταστροφή  των  υποδομών  στη  Κατοχή  υποχρέωσε  σε ξεκίνημα  απο  μηδενική  βάση  το  1945.   
    Οι  Διαβιβάσεις έγιναν  ξεχωριστό  Οπλο  το  1946  και  παράλληλα  με  την κύρια στρατιωτική αποστολή τους,   απετέλεσαν τον  βασικό πυλώνα αναστήλωσης των επικοινωνιακών υποδομών  της  χώρας.  Απο  το  1949  που  ιδρύθηκε  ο  ΟΤΕ, αξιοποιήθηκε  το  Σχέδιο  Μάρσαλ  και  ξεκίνησε  η  συστηματική ανάπτυξη των δικτύων.
    Σήμερα οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σε μία καθολική επανάσταση. Οι μεγάλες αλλαγές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο που ζούν, εργάζονται οι άνθρωποι, οργανώνονται  οι  επιχειρήσεις  και  γίνονται  οι  εμπορικές συναλλαγές.
    Η  ταχεία  εισδοχή  νέων  τεχνολογιών  και υπηρεσιών και ο ανταγωνισμός στην αγορά δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες στον πολίτη και  στην επιχείρηση .
Απόσπασμα της εισαγωγής του βιβλίου του
«Περί  της  Αρχής  και  Προόδου  της  Τηλεγραφίας» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου