Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ( 10 ΙΟΥΝΙΟΥ )

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  ( 10 ΙΟΥΝΙΟΥ )
ΕΛΛΑΔΑ
.323 π.Χ.—Εκπνέει στην Βαβυλώνα, σε ηλικία 33 ετών, ο μέγιστος ηγέτης τών αιώνων, το κεραύνιο δόρυ και ο φωτοβόλος πυρσός τού Ελληνισμού, το θείο τέκνο τού Διός, ο Μέγας στρατηλάτης και κοσμοκράτωρ Αλέξανδρος. Πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, στην ερώτηση τών εταίρων σε ποιόν “την βασιλείαν απολείπει”, αποκρίθηκε “τω κρατίστω”. Για τον ξαφνικό θάνατο τού στρατηλάτη διατυπώθηκαν πολλές εκδοχές από την δηλητηρίαση μέχρι τους ελώδεις πυρετούς και τον τύφο. Παραδοσιακά, ως ημερομηνία θανάτου τού Μεγάλου Αλεξάνδρου λαμβάνεται η 13η Ιουνίου, από την νεώτερη όμως και πλέον επισταμένη μελέτη τών πηγών, προκύπτει ως ορθότερη χρονολόγηση το βράδυ τής 10ης προς 11η Ιουνίου.
.1821Ο Ομέρ Βρυώνης και ο Κιοσσέ Μεχμέτ επιπίπτουν κατά τής Λειβαδιάς καί την παραδίδουν εις την σφαγήν, την διαρπαγήν και τας φλόγας. Εις χιλίους ανήλθον περίπου οι νεκροί, μεταξύ των οποίων ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών που εσφάγησαν δεν ήτο μικρός. Δυόμισι χιλιάδες γυναικόπαιδα ηχμαλωτίσθησαν και εις δύο ακόμη χιλιάδας υπελογίσθησαν οι κλεισθέντες εις το φρούριον”. Ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος τους είχε προτρέψει να αποσύρουν άμεσα όλα τα γυναικόπαιδα τη νύκτα αλλά δυστυχώς δεν εισακούσθηκε λόγω τού ενθουσιασμού και της απειρίας των Λειβαδιωτών.
.1822 - Ελληνική Επανάσταση του 1821. Κατόπιν υπογραφείσης συμφωνίας, οι τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολιν εις τους Αθηναίους, οίτινες εισήλθον εις αυτήν την 8ην πρωϊνήν με επί κεφαλής τον Μητροπολίτην Διονύσιον.    Ο τούρκος φρούραρχος παραδίδων εις αυτόν επί αργυρού δίσκου τα κλειδιά, είπε: «Αυτό ήτο το θέλημα τού Υψίστου». Οι κλεισθέντες εις την Ακρόπολιν κατά την έναρξιν τής πολιορκίας τούρκοι ανήρχοντο εις 2.500. Εκ τούτων εξήλθον δυνάμει τής συμφωνίας μόνον 1.160. Οι υπόλοιποι είχον φονευθή κατά τας μάχας πρός τούς πολιορκούντας αυτούς Αθηναίους ή είχον αποθάνει εκ τών στερήσεων καί τών ασθενειών. Οι Αθηναίοι, αμέσως μετά την είσοδόν των, ύψωσαν την Ελληνικήν Σημαίαν εν μέσω κανονιοβολισμών, χρησιμοποιούντες τα παραδοθέντα από τους Τούρκους πυροβόλα. Αλλά την χαράν των διέκοψεν απρόοπτον δυστύχημα. Ο ορισθείς φρούραρχος Παναγής Κτενάς, από τον ενθουσιασμόν του διά την κατάληψιν τού φρουρίου, εγέμιζε μόνος τα κανόνια και τούς έβαζε φωτιά. Από απροσεξίαν όμως, ένα απ’ αυτά, που ευρίσκετο εις το χείλος τού εξωτερικού τείχους, εξερράγη, ο δε ατυχής Κτενάς κατεκρημνίσθη εις το κενόν και εύρε τραγικόν θάνατον.
.1825 - Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο Ιμπραήμ Πασάς καταλαμβάνει την Τριπολιτσά.
.1877 - Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της βασίλισσας των Ελλήνων Όλγας.
.1900 - εξακολουθεί ο διωγμός των Ελλήνων της Φιλιππούπολης από τους Βούλγαρους.
.1910.—Σύμφωνα με έκθεση τής Διεθνούς Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, τα χρέη της Ελλάδος έχουν ως εξής: Σε χρυσό 725.939.500 φράγκα και σε τραπεζικά γραμμάτια 17.629.436 δραχμές.
.1912 - στην Ελλάδα, αρχίζουν να μελετώνται μέτρα για τον περιορισμό του μεταναστευτικού ρεύματος. Μέχρι το 1915 περίπου 250.000 Έλληνες ήταν θύματα γενοκτονίας ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης!!….
.1915 - ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
.1930.—Η υπογραφή Ελληνοτουρκικής σύμβασης στην Άγκυρα από τον Βενιζέλο. Με αυτή την συμφωνία, η Ελλάδα καλούνταν να πληρώσει 425.000 λίρες Αγγλίας ως αποζημίωση για τους τούρκους που έφυγαν από τη χώρα και σε αντάλλαγμα η τουρκία δεχόταν να αναγνωρίσει τους Έλληνες τής Κωνσταντινούπολης ως μόνιμους κατοίκους. Με το παραπάνω Σύμφωνο το οποίο κυρώθηκε με το Ν. 4793/1930, αποσβέσθηκαν οριστικά όλες οι εκατέρωθεν αξιώσεις των δύο κρατών από τις ανταλλάξιμες περιουσίες. Έτσι αποσβέσθηκε συμψηφιστικά ή περιουσία των 100 δισεκ. Δραχμών (σταθεροποιημένων σε τιμές του 1924)  που είχε να εισπράξει η Ελλάδα, με τα 12,5 δις δραχμών που είχε να εισπράξει η Τουρκία (όπως θα έλεγαν σήμερα κάποιοι στην μπακάλικη γλώσσα: «Από δω και πέρα ούτε σου χρωστάω ούτε μου χρωστάς») .Και φυσικά το Σύμφωνο αυτό, εκλόνισε τον προσφυγικό ελληνισμό, γιατί παρά το λεγόμενο, την εξουσία δεν την ασκεί ο Λαός αλλά οι Κυβερνήσεις. Και το Σύμφωνο αυτό δεν το υπέγραψε ο Λαός, αλλά η Κυβέρνηση. Ο Βενιζέλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κατανοώ την πικρία των προσφύγων, αλλά αντί της ολοκληρωτικής αποζημιώσεως τους παρέχω την ολοκληρωτική αποκατάστασιν»[!!!].
.1941.—Η Ελλάδα, έπειτα από απόφαση της Ανώτερης Γερμανικής Διοίκησης, χωρίζεται σε ζώνες κατοχής, τη γερμανική, την ιταλική και τη βουλγαρική.
.1944 - Σφαγή του Διστόμου - Οι Γερμανοί, εκδικούμενοι διά τας εναντίον των επιθέσεις τών ανταρτικών ομάδων, εισέρχονται διά δολίου τεχνάσματος εις το Δίστομον καί εξολοθρεύουν ολόκληρον σχεδόν τον πληθυσμόν τού, μη φεισθέντες ουδέ τών νηπίων, τών οποίων έσπαζαν τα κεφάλια εις τούς τοίχους ή τα εξεκοίλιαζαν μπροστά εις τούς γονείς των. Η σφαγή ήταν απίστευτης ωμότητας, σκληρότητας και βαρβαρότητας με σκηνές που ξεπερνάνε κάθε φαντασία, ακόμα και άρρωστη..Τα θύματα τής ναζιστικής θηριωδίας ανήλθον εις 218 από τα οποία 20 βρέφη, 15 παιδιά και 42 υπερήλικες.
.1949 - απολύονται από τα διάφορα στρατόπεδα, όπου κρατούνται, 1.000 κομμουνιστές, οι οποίοι υπέγραψαν δήλωση μετάνοιας.
.1965 - Ιδρύεται η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.
.1976 - Ο ΗΡΑΚΛΗΣ κατακτά το Κύπελο Ελλάδος νικώντας στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Ολυμπιακο 6-5 στα πέναλτυ
.1979 - Γεννήθηκε ο Ιάκωβος Τσακαλίδης, Έλληνας ( ?????? ) καλαθοσφαιριστής
.1990 - Η οργάνωση «17 Νοέμβρη» επιτίθεται με ρουκέτα εναντίον των γραφείων της εταιρίας Procter & Gamble στην Αθήνα.
.2004.—Ο πρώην πρωθυπουργός και ακαδημαϊκός Ξενοφών Ζολώτας, απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών. Ο Ξενοφών Ζολώτας, ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας, με τον απροσδόκητο λόγο του στις 26 Σεπτεμβρίου
1957, ενώπιον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προέβει σε μία από τις πιο ουσιαστικές του ενέργειες για την προβολή τής Ελληνικής Γλώσσας. Ο εκλιπών, μίλησε Ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι γιατί χρησιμοποίησε ατόφια την «αγγλική» γλώσσα!
ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
1190 - Ο Γερμανός αυτοκράτορας Φρειδερίκος Α' Βαρβαρόσσας πνίγεται στον ποταμό Καλύκαδνο (τότε γνωστό ως Σαλέφ), στη σημερινή Τουρκία, στη διάρκεια της Τρίτης Σταυροφορίας.
1556 - Πέθανε ο Μάρτιν Αγκρίκολα, Γερμανός συνθέτης           
1580 - Πέθανε ο Λουίς δε Καμόες, Πορτογάλος ποιητής
1805 - Ο πασάς της Τρίπολης Γιουσίφ Καραμανλής υπογράφει συνθήκη ειρήνης με τις ΗΠΑ. (Α' Βερβερικός Πόλεμος)
1819 – Γεννήθηκε ο Γκυστάβ Κουρμπέ, Γάλλος ζωγράφος
1829 - Διεξάγεται για πρώτη φορά ο κωπηλατικός αγώνας μεταξύ των ομάδων των πανεπιστημίων Καίμπριτζ και Οξφόρδης.
1832 - Γεννήθηκε ο Νίκολαους Όττο, Γερμανός εφευρέτης και μηχανικός
1836 - Πέθανε ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ, Γάλλος φυσικός που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμήν του, η μονάδα μέτρησης του ρεύματος πήρε το όνομά του.
1895 - γεννιέται η ηθοποιός Άτι Μακ Ντάνιελ, η οποία θα γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή που θα τιμηθεί με Όσκαρ . Η Μακ Ντάνιελ βρέθηκε αγκαλιά με το "θείο Όσκαρ" το 1940 για την ερμηνεία του β γυναικείου ρόλου, αυτού της "Μάμμυ" στη θρυλική ταινία "Όσα παίρνει ο άνεμος".
1907 - ξεκινάει ο μακρύτερος σε απόσταση αγώνας αυτοκινήτων στον κόσμο από το Πεκίνο στο Παρίσι.
1918 - πεθαίνει ο Ιταλός συνθέτης και ποιητής Αρίγκο Μποίτο, ο οποίος είναι γνωστός για την όπερα "Μεφιστοφελής".
1923 - Ρόμπερτ Μάξγουελ, άγγλος δισεκατομμυριούχος εκδότης, το αντίπαλο δέος του Ρούπερτ Μέρντοχ. (Θαν. 5/11/1991)
1924 - Φασίστες απαγάγουν και σκοτώνουν τον ηγέτη των Σοσιαλιστών Τζιάκομο Ματεότι
1926 - Πέθανε ο Άντονι Γκαουντί, Ισπανός αρχιτέκτονας
1935 - ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η ένωση των Ανώνυμων Αλκοολικών με στόχο να βοηθήσει τους αλκοολικούς να αντιμετωπίσουν τον εθισμό τους.
1940 - η Νορβηγία παραδίδεται στα γερμανικά στρατεύματα.
1940 - ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Θιοντόρ Ρούσβελτ, κατηγορεί την ιταλική κυβέρνηση για "πισώπλατο χτύπημα", εξαιτίας της απόφασής της να συμμαχήσει με τη Γερμανία στον πόλεμο, που διεξάγεται εναντίον της Γαλλίας και της Βρετανίας.
1940 - Β' Π.Π., Ο Μουσολίνι εισβάλει στη Γαλλία, πραγματοποιώντας έτσι την επίσημη είσοδο της Ιταλίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
1943 - Ο Oύγγρος δημοσιογράφος Λάζλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του, το στυλογράφο με σφαιρική άκρη.
1944 - κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γερμανικές δυνάμεις σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τις δραστηριότητες της γαλλικής αντίστασης προβαίνουν σε σκληρά αντίποινα στο χωριό Οραντούρ συρ Γκλαν σκοτώνοντας συνολικά 642 άνδρες και γυναικόπαιδα.
1949 - Πέθανε η Σίγκριντ Ούντσετ, Νορβηγή συγγραφέας
1956 - Ξεκινούν στη Στοκχόλμη τα ιππικά αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μελβούρνης.
1959 - Γεννήθηκε ο Κάρλο Αντσελότι, Ιταλός ποδοσφαιριστής και προπονητής
1967 - τελειώνει ο πόλεμος των έξι ημερών μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών γειτονικών του χωρών, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας. Το αποτέλεσμα του πολέμου είναι το Ισραήλ να επεκταθεί γεωγραφικά στη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο Σινά, τη Δυτική Όχθη και τα Υψώματα του Γκολάν. Οι τότε ανακατατάξεις επηρεάζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής ως τις μέρες μας
1967 - Πέθανε ο Σπένσερ Τρέισι, Αμερικανός ηθοποιός
1983 - Γεννήθηκε η Λίλι Σομπιέσκι, Αμερικανίδα ηθοποιός
1990 - αποφυλακίζεται ο μετέπειτα Πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής Νέλσον Μαντέλα μετά από 27 χρόνια στη φυλακή.
2000 - πεθαίνει ο Χάφεζ Αλ Ασάντ, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Συρίας από το 1971 έως το θάνατό του.
2004 - Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Ρέι Τσαρλς, Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός
2008 - Πέθανε ο Τζινγκίζ Αϊτμάτωφ, Σοβιετικός συγγραφέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου